"anytime" po polsku

EN

"anytime" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "anytime" w kontekście.

Słownik angielsko-polski

Przykłady użycia - "anytime" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhile anytime I do an interview with someone, I can say, "Are you fresh enough for this interview?
Zawsze kiedy będę robił z kimś wywiad, powiem: "Czy czujesz się dostatecznie świeżo?
EnglishIt's not that we're always connected to everybody, but at anytime we can connect to anyone we want.
Nie jesteśmy w stałym kontakcie z innymi, ale stale mamy taką możliwość.
EnglishAnytime you select Go To... from your browser Menu, you can see a list of your Bookmarks.
Po wybraniu w dowolnej chwili opcji Przejdź do w menu przeglądarki jest wyświetlana lista zakładek.
EnglishBut guys are willing to go diving for oysters anytime, anywhere.
Ale faceci są chętni nurkować po ostrygi zawsze, gdziekolwiek.
EnglishAnd so, in a sense, our luck is holding out, but you know, another wild bird could fly over at anytime.
Tym razem wystarczyło nam szczęścia, ale w każdym momencie może do nas wrócić jak bumerang.
EnglishBut just in case, I plan to work extra hard to not win an Oscar anytime soon.
będę ciężko pracować, by nigdy nie wygrać Oskara.
EnglishWe could land anytime and fly back home with an airplane.
Mogliśmy w każdej chwili wylądować i wrócić do domu samolotem.
EnglishAnd so anytime I talk about what I do, I like to just quickly address the reason why bodies matter.
Za każdym razem kiedy mówię o tym co robię, lubię w sposób zwięzły opowiedzieć dlaczego ciała są ważne.
EnglishHe grew it there, didn't he, so I could climb out anytime I want.
On posadził to drzewo, bym mógł wchodzić gdy zechcę.
English(Laughter) He can't spin a web anytime; he's got to pull his pants down first.
EnglishWe now live in a connected age where we can locate anyone, anytime, in real-time, from a small device in our hands.
Możemy natychmiast namierzyć wszędzie każdego za pomocą urządzenia mieszczącego się w dłoni.
EnglishThen you can come back anytime and get yourself a peanut.
Możesz wrócić w dowolnym czasie i wziąć sobie orzeszek.
EnglishYou can use my desk-top PC anytime you want, all semester.
EnglishSurgery on the primary site of disease and/ or neck could be considered at anytime following completion of CRT.
Leczenie pierwotnej lokalizacji nowotworu głowy i (lub) szyi można rozważyć w dowolnym czasie po zakończeniu CRT.
EnglishIt's still there; it can burst out anytime."
On wciąż tam jest; może wybuchnąć w każdej chwili.
EnglishSo anytime I talk, you'd see it on the screen.
EnglishGoogle Mail is set to use the 'Always use https' setting by default, but you can change this setting anytime.
W Google Mailu jest domyślnie włączone ustawienie „Używaj zawsze protokołu HTTPS”, ale możesz je zmienić w dowolnym momencie.
EnglishI can come out anytime I want with my tree.
EnglishBut there are also glimmers of hope, and I think anytime we're doing a big, big story on this, we don't really want to go and just look at all the problems.
Ale są także przebłyski nadziei, i myślę, że zrobimy dużą historię z tego.
EnglishShe could have attack anytime.