"anyone at all" po polsku

EN

"anyone at all" - polskie tłumaczenie

EN

anyone at all

volume_up
Naturally, I also wonder why it is that anyone at all should have any objections to this principle.
Oczywiście zastanawiam się również, dlaczego ktokolwiek mógłby mieć obiekcje wobec tej zasady.
The Japanese know better than anyone else all the horror entailed not just in this situation, but also in what is yet to come.
Japończycy lepiej niż ktokolwiek inny zdają sobie sprawę z przerażających skutków nie tylko tej sytuacji, ale również nadchodzącej przyszłości.

Przykłady użycia - "anyone at all" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNaturally, I also wonder why it is that anyone at all should have any objections to this principle.
Oczywiście zastanawiam się również, dlaczego ktokolwiek mógłby mieć obiekcje wobec tej zasady.
EnglishPersonally, as those who know me will confirm, I am highly unlikely to be influenced by anyone at all.
Jeśli chodzi o mnie, a potwierdzą to wszyscy, którzy mnie znają, to bardzo trudno jest wywrzeć na mnie wpływ.
EnglishThe Japanese know better than anyone else all the horror entailed not just in this situation, but also in what is yet to come.
Japończycy lepiej niż ktokolwiek inny zdają sobie sprawę z przerażających skutków nie tylko tej sytuacji, ale również nadchodzącej przyszłości.
EnglishI have one final comment on the language dispute: there is nothing to stop anyone having all of these patents translated into all 23 official languages.
I ostatnia uwaga na temat sporu językowego: jeśli ktoś chce tłumaczyć patenty na 23 języki urzędowe, nic nie stoi ku temu na przeszkodzie.
EnglishIn other words, anyone at all can employ people and there are virtually no controls at all over the activities of some dubious employment agencies.
Innymi słowy każdy może zatrudniać ludzi i rzeczywiście brakuje kontroli nad działalnością niektórych wątpliwej reputacji agencji zatrudnienia.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anyone at all"

anyone zaimek
at przyimek
at rzeczownik
Polish
all zaimek
all przysłówek