EN

anymore {przysłówek}

volume_up
1. ogólne
And I never thought about noes anymore, or not seeing, or any of that kind of nothing.
I nigdy więcej nie myślałam o niedowidzeniu, lub o niczym podobnym.
We don't see scenes like this anymore because of vaccines.
Nigdy więcej nie będziemy patrzyć na taki widok dzięki szczepionkom.
2. Amerykański angielski, dialekt
anymore (też: more, still, yet)
Czy podatnicy zniosą jeszcze tę grę?
anymore (też: today)
And somehow kids don't do that anymore.
Dziś dzieci już tego nie robią.
Obecnie nikt już nie używa pagerów.

Przykłady użycia - "anymore" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou would agree with me, hopefully, there's no issue of capacity anymore.
Mam nadzieje, że zgodzicie się ze mną, że nie ma już problemu z przepustowością.
EnglishAs you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.
Jak państwo wiedzą, przy obecnym poziomie kar nie jest to już dla tych firm błahostka.
EnglishSurgeons didn't have a problem with respectability anymore; they had become gods.
Nadeszła era „wielki chirurg, wielkie cięcia”. ~~~ Ale miała swoją cenę.
EnglishBree... well, you're not my sponsor anymore, so I assume this is allowable.
Cóż, nie jesteś już moim patronem, więc przypuszczam, że to jest dozwolone.
EnglishWe should be very careful, we may have no reason to do this anymore.
Musimy być bardzo ostrożni - możemy nie mieć żadnego powodu, aby to dalej czynić.
EnglishI will not be a slave of your ignorance anymore or of your prude conscience
Nie będę już więcej niewolnikiem twojej ignorancji ani twojego świętoszkowatego sumienia.
EnglishAnd there's basically nobody there anymore, a few people trying to keep using it.
Prawie nikogo już tam nie ma, Tylko kilka osób, nadal tam chodzi.
EnglishIf it is close to your next dose, don't take the missed tablet anymore.
Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki.
EnglishI take it from your response they don't look the same anymore. ~~~ Right?
Domyślam się po waszej rekacji, że już nie wyglądały tak samo, prawda?
EnglishSo, in this office, you do not work anymore at your desk, like a politician.
Tak więc w tym biurze nie pracujecie już przy biurku, jak politycy.
EnglishIf it is close to your next dose, don't take the missed syrup anymore.
Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki.
EnglishBut instead, I found a country that was totally ideological and that I didn't recognize anymore.
Zamiast tego, zastałam kraj na wskroś ideologiczny, którego już nie rozpoznawałam.
EnglishAnd I never thought about noes anymore, or not seeing, or any of that kind of nothing.
I nigdy więcej nie myślałam o niedowidzeniu, lub o niczym podobnym.
EnglishAnd the answer was, "God is in this with us, or God doesn't deserve our allegiance anymore."
A odpowiedź brzmiała: "Bóg jest w tym z nami, albo nie zasługuje już na naszą wierność".
EnglishOn Christmas Eve we needn’t stand anymore in line for oranges.
I przed świętami Bożego Narodzenia nadal stalibyśmy w kolejkach po pomarańcze.
EnglishI can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
Nie mogę wam o tym opowiadać przestałam czytać takie informacje.
EnglishAnd he does not feel anymore it's relies on asthma treatment, as the asthma treatment needs him.
Nie czuje już ono, że polega na lekarstwie na astmę, bo to lekarstwo potrzebuje jego.
EnglishAnd not nearly as many small steam engines being built anymore, only large ones for big operations.
I nie robiono wielu małych silników parowych, jedynie duże do dużych przedsięwzięć.
EnglishIf you're an amateur, you don't have access to our machine anymore.
Jak jesteście amatorami, to nie będziecie korzystać z naszych urządzeń.
EnglishBecause it's not anymore Mom, Dad, the flowers and the bees, and then there's the baby.
To nie jest już mama, tata, kwiatki i pszczoły i dziecko gotowe.

Synonimy (angielski) dla "anymore":

anymore
English