EN

anybody {zaimek}

volume_up
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
(Brawa) Jest tu ktoś przerażony, ktoś w potrzebie?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Chyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
Nie przyszło mi na myśl, że ktoś z jego rodziny może coś takiego zrobić.
How can anybody dare to call this trickery and this dishonesty any kind of democracy?
Jak ktokolwiek śmie nazywać ten podstęp i nieuczciwość demokracją?
Anybody in here has actually ever conducted a sabbatical?
Czy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek przeprowadzał roczny urlop?
And they start talking, and one of them says, "Hey, has anybody tried to listen for this thing?
Zaczynają rozmawiać i jeden mówi: "Hej, ktokolwiek próbował tego posłuchać?
anybody (też: anyone, whoever)
Talk to anybody who was over there in the first six months.
Porozmawiajcie z kimkolwiek, kto był tam przez pierwsze 6 miesięcy.
I said, I'm going to collaborate with anybody and everybody I meet.
Powiedziałem sobie, że będę współpracował z kimkolwiek i z każdym, kogo spotkam.
I know that as a scientist, I have information and as a human being, I can communicate with anybody, inside or outside of academia.
Wiem, że jako naukowiec mam informacje i jako istota ludzka mogę porozumieć się z kimkolwiek, ze środowiska akademickiego lub spoza.

Przykłady użycia - "anybody" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Będziemy jednak głosować z każdym, kto proponuje postulaty, z którymi się zgadzamy.
EnglishIs it possible for anybody in this world to work together to make it better?
Czy jest możliwe na tym świecie, by wszyscy zaczęli pracować razem i go ulepszać?
EnglishAnd I doubt anybody in this room could really hold their breath for 3,:,5 minutes.
Naprawdę wątpię, by ktokolwiek na tej sali potrafił wstrzymać oddech na 3,5 minuty.
EnglishIt is not up to us to dictate to anybody what advances can and cannot be made.
Nie jest naszym zadaniem dyktowanie komukolwiek, komu ma się przypodobać, a komu nie.
EnglishUnless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Chyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
EnglishWe can't be killing anybody or hurting anybody on set, or any passerby.
Na planie filmowym nie wolno nam nikogo zabijać ani ranić, także przechodniów.
EnglishIt had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
Nie przyszło mi na myśl, że ktoś z jego rodziny może coś takiego zrobić.
EnglishAnyone who submits unsound figures cannot point accusing fingers at anybody else.
Nikt, kto przedstawia błędne dane, nie może wskazywać palcem i oskarżać kogokolwiek innego.
EnglishWe're purposely not signing anything with anybody until we actually have the working ones.
Specjalnie z nikim nic nie podpisujemy, póki nie będzie działających laptopów.
EnglishI was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.
Wcale nie sugerowałem, że politycy mojego kraju mają więcej rozumu niż ktokolwiek inny.
EnglishI said, I'm going to collaborate with anybody and everybody I meet.
Powiedziałem sobie, że będę współpracował z kimkolwiek i z każdym, kogo spotkam.
EnglishYou cannot take people's aliens away from them and expect to be anybody's friends.
Nie można odbierać ludziom ich kosmitów, jeśli chcemy ich przyjaźni.
EnglishThey are so often the only, or the very first time that anybody has ever seen the remains.
To niezwykle pasjonujące; często obcujemy z czymś, czego nikt wcześniej nie widział.
EnglishJust interested, did anybody notice anything different as a result of this at all?
są pewnie klientami jednej lub obu organizacji. ~~~ Czy ktoś zauważył w efekcie jakąś zmianę?
EnglishAnybody?
Dwa lata temu zrobiłem film pod tytułem "Step Up To The Streets." Ktoś?
EnglishAnd I challenge anybody in the room to make their chest go like this.
Niech ktoś na tej sali spróbuje zrobić coś podobnego swoją klatką piersiową.
EnglishAnd some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do.
I pewne sytuacje umożliwiają każdemu z nas działanie bardziej efektywne niż inne sytuacje.
EnglishIt was an idea that could not profit anybody but would help health in every field.
Był to zamiar, który nie przyniósłby zysku nikomu, lecz pomógłby zdrowiu pod każdym względem.
EnglishAs has already been mentioned, unladen journeys are of no benefit to anybody.
Jak już stwierdzono, puste przejazdy nie będą korzystne dla nikogo.
EnglishAnybody out here old enough to know Studs Terkel, that old radio man?
Jest tu ktoś, kto kojarzy Studsa Terkela, starszego dziennikarza radiowego?