"any moment" po polsku

EN

"any moment" - polskie tłumaczenie

EN

any moment {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "any moment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Commission is not at the moment submitting any proposals on this topic.
W tym momencie Komisja nie przedstawia żadnych wniosków w tym zakresie.
EnglishFor instance, what if I could use this data to find out how relaxed I am at any moment?
Co gdybym mogła użyć tych danych by dowiedzieć się na ile rozluźniona jestem w każdej chwili?
EnglishHard evidence of the damaging effects of GMOs may emerge at any moment.
Twarde dowody na szkodliwość GMO mogą się pojawić w każdej chwili.
EnglishOur colleagues have not sent any official information, but we are expecting some at any moment.
Nasi koledzy oficjalnych informacji nam nie przekazali, ale oczekujemy ich w każdej chwili.
EnglishFor the moment, any assessment of their volume can only be intuitive.
Obecnie każda ocena ich ilości może być jedynie intuicyjna.
EnglishIt has to support over 100 million users at any given moment.
Musi obsługiwać ponad 100 000 000 użytkowników w każdym momencie.
EnglishBut at the same time we always knew that this new momentum could derail at any moment.
Lecz jednocześnie cały czas mieliśmy świadomość, że ten nowy przełom w każdej chwili może stracić na znaczeniu.
EnglishAt any given moment, there are 2 000 ships in the Baltic Sea.
W każdej chwili Morze Bałtyckie przemierza 2 tysiące statków.
EnglishAny moment now, they're going to walk by... and they're going to bat their eyelashes, and they're going to wave.
W każdej chwili, mogą odejść... podkręcą swoje rzęsy, i zaczną machać.
EnglishWe do not plan any initiatives for the moment on this.
W chwili obecnej nie planujemy żadnych inicjatyw w tej sprawie.
EnglishTensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Napięcia pomiędzy Etiopią a Erytreą w związku ze spornym terytorium wciąż mogą w każdej chwili rozgorzeć.
EnglishAnother bloody attack could take place at any moment.
W każdej chwili może dojść do kolejnego krwawego ataku.
EnglishI Jehovah am its keeper; I will water it every moment: lest any hurt it, I will keep it night and day.
Ja Pan, który jej strzegę, co chwilka odwilżać ją będę, a żeby jej kto nie psuł, w nocy i we dnie strzedz jej będę.
EnglishCurrently, the situation in the government bond market is fairly quiet, but it could change at any moment.
Teraz sytuacja na rynku obligacji państwowych jest stosunkowo spokojna, ale to może się w każdej chwili zmienić.
EnglishLearning to control one of the most elemental forces in nature is a pivotal moment in any child's personal history.
Uczenie się panowania nad jedną z podstawowych sił przyrody jest przełomowym wydarzeniem z dzieciństwa.
English. - (PT) The moment of an election is not in any way the only moment or the only exponent of democracy.
na piśmie. - (PT) Moment wyborów w żadnym razie nie jest jedynym momentem lub jedyną manifestacją demokracji.
EnglishHe can stop the surgery at any moment.
EnglishSo this kind of tracks me at any given moment.
EnglishIt's not intended that you read it, but that's a tiny part of the chemical reactions going on in each of your cells at any given moment.
Ale jest to malutki fragment reakcji chemicznych zachodzących przez cały czas w każdej z waszych komórek.
EnglishIt was inserted into the Maastricht Treaty at the last moment without any real discussion about the implications.
Punkt ten został wprowadzony w ostatnim momencie do traktatu z Maastricht, bez jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji na temat implikacji.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "any moment"

moment rzeczownik
any zaimek
at the moment przysłówek
for the moment przysłówek
for a moment przysłówek
Polish
any moment now przysłówek