"any good" po polsku

EN

"any good" - polskie tłumaczenie

volume_up
any good
PL

Przykłady użycia - "any good" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Do we have any good reason to think the premises are true?
So do we have any good reason to believe that that assumption is even remotely right?
It doesn't do any good to burst the oil bubble if all the money just moves into a food bubble.
It won't do any good to make the panels cheaper if the savings just increase the profit of the installers.
And, like any good religious experience, the ultimate effect of hyperlong art is to alter your experience of time.
It is now our turn otherwise we shall end up in a war which will do anybody any good.
They, both seem to be doing more harm to cricket than any good.
We haven't seen any good news for a long time that would give some feeling of hope that things may start changing.
And what about the questions -- the 10 or 20 any good selling agent will ask you under these circumstances?

Przykłady użycia - "any good" po polsku

EnglishThe thought that came to mind is that it needs to be as good as any car that you would have today.
Musi być wygodniejsze, niż samochód, oraz tańsze niż dzisiejsze samochody.
EnglishIt will not do the competitiveness of the car industry any good.
Nie przyniesie nic dobrego z punktu widzenia konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishAnd then the kids graduate, and you have no responsibility any more -- that's very good, too.
Później dzieciaki kończą szkołę i kończy się nasza odpowiedzialność – to też jest bardzo dobre.
EnglishAfter a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good.
Po jakichś dwunastu meczach powiedziałby do nich: "Za każdym razem przegrywacie, nigdy wam się nie uda wygrać.
EnglishThe young lions do lack, and suffer hunger; But they that seek Jehovah shall not want any good thing.
Bójcie się Pana święci jego; bo niemasz niedostatku bojącym się go.
EnglishAnd Nathanael said unto him, Can any good thing come out of Nazareth?
I rzekł mu Natanael: Możesz z Nazaretu być co dobrego?
EnglishSo he did what any good developer would do, he wrote an app.
Więc jak przystało na dobrego programistę, stworzył aplikację.
EnglishNow, the balance that I try to fight for, I, as any good liberal, try to fight for first by looking to the government.
Ja domagam się równowagi i jak każdy dobry liberał zwracam się w tej sprawie do rządu.
EnglishWould you recommend any good restaurants nearby?
Czy może Pani/Pani polecić jakąś dobrą restaurację w pobliżu?
EnglishSimply pumping money into the Roma settlements will not do any good, as past experience has shown.
Jak pokazują doświadczenia z przeszłości, pompowanie pieniędzy w osiedla romskie nie doprowadzi do niczego dobrego.
EnglishMany there are that say, Who will show us [any] good?
Ofiarujcież ofiary sprawiedliwości, a ufajcie w Panu.
EnglishThese are couples who can find good in any situation.
Takie pary we wszystkim dopatrują się dobrej strony.
EnglishThe blame game will not do anyone any good.
Zabawa w obwinianie się nie przyniesie nikomu korzyści.
EnglishCan you recommend any good___?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
EnglishI cannot answer the big question, whether aid did any good or not. ~~~ But these three questions, I can answer them.
Nie potrafię odpowiedzieć na duże pytanie, czy pomoc przydała się, czy nie; ale umiem odpowiedzieć na trzy mniejsze.
EnglishNot that they were any good, but they were there.
EnglishAgain, not a single one of them -- I think there are about seven or eight of them -- thought this would do any good.
I znów, żaden z nich nie wyobrażał sobie -- wydaje mi się, że było ich około siedmiu lub ośmiu -- że to cokolwiek zmieni.
EnglishThe thing is, if we don't know whether we are doing any good, we are not any better than the Medieval doctors and their leeches.
Problem w tym, że nie wiedząc, czy w ogóle pomagamy, nie jesteśmy lepsi od średniowiecznych medyków z pijawkami.
EnglishThe question is, did it do any good?
EnglishThat is in any case a good start.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "any good"

good przymiotnik
good rzeczownik
Polish
good przysłówek
Polish
any zaimek
to be up to no good czasownik
to be good czasownik
pretty good
very good przymiotnik