EN

anxiously {przysłówek}

volume_up
anxiously (też: apprehensively)
anxiously
Some countries, my own included, waited anxiously outside.
Niektóre kraje, włącznie z moim, z obawą czekały z boku.
We are concerned for the minorities living in other areas of Serbia who are anxiously following these events.
Niepokoimy się o mniejszości mieszkające w innych częściach Serbii, które z obawą śledzą te wydarzenia.
anxiously (też: apprehensively)
anxiously
With this in mind, I am anxiously awaiting the application of the recently adopted regulation on public passenger transport.
Mając to na uwadze, z niecierpliwością oczekuję na zastosowanie ostatnio przyjętego rozporządzenia w sprawie publicznego transportu pasażerskiego.

Przykłady użycia - "anxiously" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI would like to ask the Commission to look more boldly and less anxiously to the future.
Chciałbym również zwrócić się do Komisji o spojrzenie w przyszłość z większą śmiałością i mniejszymi obawami.
EnglishSome countries, my own included, waited anxiously outside.
Niektóre kraje, włącznie z moim, z obawą czekały z boku.
EnglishWe wait anxiously for the commitments made by the Commission and governments in this House to materialise.
Niecierpliwie czekamy na wypełnienie zobowiązań podjętych przez Komisję i rządy państw wobec Parlamentu.
EnglishWe are concerned for the minorities living in other areas of Serbia who are anxiously following these events.
Niepokoimy się o mniejszości mieszkające w innych częściach Serbii, które z obawą śledzą te wydarzenia.
EnglishI must admit that I am very anxiously following developments here and I am not without concerns about what might happen.
Muszę przyznać, że z wielkim niepokojem śledzę przebieg wydarzeń i mam obawy co do tego, co może nastąpić.
EnglishFor the inhabitant of Maroth waiteth anxiously for good, because evil is come down from Jehovah unto the gate of Jerusalem.
Będzie bowiem bolesna dla dobrych rzeczy ta, która mieszka na miejscach przykrych, przeto, że zstąpi złe od Pana aż do bramy Jeruzalemskiej.
EnglishWith this in mind, I am anxiously awaiting the application of the recently adopted regulation on public passenger transport.
Mając to na uwadze, z niecierpliwością oczekuję na zastosowanie ostatnio przyjętego rozporządzenia w sprawie publicznego transportu pasażerskiego.

Synonimy (angielski) dla "anxiously":

anxiously
anxious
anxiousness