EN

anxiety disorder {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
anxiety disorder
Peripheral and central neuropathic pain, epilepsy or Generalised Anxiety Disorder:
Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe:
Zaburzenia lękowe uogólnione:
Uogólnione zaburzenia lękowe:

Przykłady użycia - "anxiety disorder" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPeripheral and central neuropathic pain, epilepsy or Generalised Anxiety Disorder:
Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe:
EnglishDepression, Insomnia, Anxiety Agitation, Sleep disorder Mania, Libido decreased, Nervousness
Depresja, bezsenność, lęk Pobudzenie, zaburzenia snu Mania, obniżenie libido, nerwowość,
EnglishThoughts of suicide and worsening of your depression or anxiety disorder
Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych
EnglishLYRICA is used to treat Generalised Anxiety Disorder (GAD).
Lek LYRICA jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang.
English“ treatment of generalized anxiety disorder (GAD)” excluding “ treatment of special anxiety cases”,
„ leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych " z wykluczeniem „ leczenia szczególnych przypadków
Englishuncommon: depression, disorientation, anxiety, insomnia, sleep disorder, abnormal dream
niezbyt często: depresja, splątanie, lęk, bezsenność, Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, koszmary senne
EnglishLYRICA is indicated for the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.
Lyrica jest wskazana w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób dorosłych.
EnglishData on the use of XERISTAR in elderly patients with generalised anxiety disorder are limited.
Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu XERISTAR u pacjentów w podeszłym wieku z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi.
EnglishData on the use of CYMBALTA in elderly patients with generalised anxiety disorder are limited.
Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu CYMBALTA u pacjentów w podeszłym wieku z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi.
EnglishLYRICA belongs to a group of medicines used to treat epilepsy, neuropathic pain and Generalised Anxiety Disorder (GAD).
LYRICA należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych.
EnglishTreatment of generalised anxiety disorder.
EnglishGeneralised Anxiety Disorder:
EnglishGeneralised Anxiety Disorder:
EnglishGeneralised Anxiety Disorder:
EnglishThe usual recommended starting dose for treatment of depression, generalised anxiety disorder and social anxiety disorder is 75 mg per day.
Zazwyczaj zalecana początkowa dawka w leczeniu depresji, uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej wynosi 75 mg na dobę.
EnglishGeneralised Anxiety Disorder:
EnglishAnxiety, sleep disorder
EnglishThe recommended starting dose in patients with Generalised Anxiety Disorder is 30 mg once daily with or without food.
Zalecana dawka początkowa u pacjentów z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi wynosi 30 mg raz na dobę i może być przyjmowana podczas posiłku lub między posiłkami.
Englishge disorder, agitation, somnambulism, anxiety, nervousness, sleep disorder, abnormal dreaming, apathy Nervous system disorders§ lon Very common:
ia zachowania, pobudzenie, somnambulizm, niepokój, nerwowość, len zaburzenia snu, niezwykłe sny, apatia Zaburzenia układu nerwowego§ wo

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anxiety disorder"

anxiety rzeczownik
disorder rzeczownik
bipolar disorder rzeczownik
bipolar affective disorder rzeczownik
anxiety attack rzeczownik
to disorder czasownik
binge-eating disorder rzeczownik
concomitant disorder rzeczownik