"ants" po polsku

EN

"ants" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
ant {rzecz.}
PL
volume_up
ant {przym.}
volume_up
Ant {rzecz.}
PL
EN

ants {liczba mnoga}

volume_up
ants
volume_up
mrówki {niemęskoos.}
And these ants are called harvester ants because they eat seeds.
Mrówki te żywią się nasionami więc nazywamy je żniwiarzami.
Ants never make more ants; colonies make more colonies.
Mrówki nie tworzą nowych mrówek, to kolonie tworzą nowe kolonie.
And as I looked down on the ground, I noticed there was some ants running around.
A kiedy spojrzałem na ziemię dostrzegłem biegające po niej mrówki.

Przykłady użycia - "ants" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe've had two children, August Andrew and Erika and actually, he named ants after them.
Mamy dwójkę dzieci: August Andrew i Erika i tak, nazwał mrówki też ich imionami.
EnglishSo I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
Pomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".
EnglishYou can also see this in the ants just outside the nest entrance like these.
To widać też w zachowaniu mrówek tuż przy wejściu do gniazda, jak tutaj.
EnglishBut the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.
Mrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.
EnglishAnd as I looked down on the ground, I noticed there was some ants running around.
A kiedy spojrzałem na ziemię dostrzegłem biegające po niej mrówki.
EnglishActually you take any object coated with fig juice and the ants will carry them back to the nest.
Można użyć czegokolwiek pokrytego sokiem figowym, a mrówki zaniosą to do gniazda.
EnglishThe ants are a people not strong, Yet they provide their food in the summer;
Mrówki, huf słaby, które sobie jednak w lecie gotują pokarm swój;
EnglishAnd it's when they reach this stable size, in numbers of ants, that they start to reproduce.
Dopiero gdy osiągnięta zostanie stała liczebność kolonii, mrówki zaczynają się rozmnażać.
EnglishAnts are a classic example; workers work for queens and queens work for workers.
Weźmy mrówki; pracownice pracują dla królowej i odwrotnie.
EnglishI study ants, and that's because I like to think about how organizations work.
Studiuję mrówki, bo chcę wiedzieć jak działają organizacje.
EnglishAnd then I encouraged the ants to come 'round by putting sugar and things like that.
I zachęcałem mrówki, żeby na nie weszły, kładąc np. cukier.
EnglishAnd the second result, which was surprising to a lot of people, was that ants actually switch tasks.
Drugi wniosek zaskakuje wielu ludzi: mrówki zmieniają wykonywane przez siebie zadania.
EnglishIn the beginning you see the ants just kind of engaging with the fiber optics microscope.
Na początku widzimy tylko mrówki zabawiające się z mikroskopem.
EnglishReally the question that I think about with these ants is what I call task allocation.
Najbardziej interesuje mnie podział zadań w kolonii mrówek.
EnglishAnd this is true of most ants -- that the ants you see walking around don't do much eating.
Robotnice na zewnątrz nie pochłaniają zbyt wiele pokarmu.
EnglishSo that's only about 25 percent of the colony, and they're the oldest ants.
Są najstarsze i stanowią około 25 procent kolonii.
EnglishSo foraging acts as a sink, and the ants inside the nest act as a source.
Patrolować może każdy, ale nie każdy może sprzątać.
EnglishAnd these ants are called harvester ants because they eat seeds.
Mrówki te żywią się nasionami więc nazywamy je żniwiarzami.
EnglishAnd I've been working for the past 20 years on a population of seed-eating ants in southeastern Arizona.
Przez 20 lat pracowałam nad mrówkami żywiącymi się nasionami w południowo-wschodniej Arizonie.
EnglishThis is really a picture of ants, and the rabbit just happens to be there.
Miało pokazywać mrówki, ale zając wszedł w kadr.

Synonimy (angielski) dla "ant":

ant