"antiseptic" po polsku

EN

"antiseptic" - polskie tłumaczenie

EN

antiseptic {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "antiseptic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPrepare the injection site by wiping with an antiseptic impregnated swab.
Miejsca wstrzyknięcia to górna część ramion, brzuch oraz górna część ud.
EnglishThe top of the vials should be wiped with an antiseptic solution to prevent contamination of the contents.
Przetrzeć wierzch fiolek roztworem antyseptycznym w celu uniknięcia zakażenia zawartości.
EnglishClean the rubber stopper of the vial of SOMAVERT with an antiseptic or alcohol swab.
Oczyścić gumowy korek fiolki z lekiem SOMAVERT za pomocą wacika nasączonego alkoholem lub środkiem antyseptycznym.
EnglishUse sterile and antiseptic-free and/ or disinfectant-free equipment for injections purposes.
Do podawania szczepionki używać sprzętu jałowego i wolnego od preparatów antyseptycznych i/ lub dezynfekcyjnych.
EnglishFor the administration of the vaccine, use sterile and antiseptic-free and/ or disinfectant-free material.
Do podawania szczepionki należy używać sprzętu jałowego i wolnego od środków antyseptycznych i/ lub dezynfekujących.
EnglishUse sterile and antiseptic-free and/ or disinfectant-free equipment for injections purposes.
Niezgodności farmaceutyczne Do podawania szczepionki używać sprzętu jałowego i wolnego od preparatów antyseptycznych i/ lub dezynfekcyjnych.
EnglishThe top of the vial and of the cartridge should be wiped with an antiseptic solution in order to prevent contamination of the contents.
Wierzch fiolki i pojemnika należy przetrzeć roztworem antyseptycznym w celu uniknięcia zakażenia zawartości.
EnglishSwab the connection point of the vial access device with preferred antiseptic prior to attaching the syringe to the vial access device.
Przetrzeć miejsce połączenia urządzenia do pobierania leku z fiolki używając wybranego środka antyseptycznego przed przyłączeniem strzykawki do urządzenia dostępu do fiolki.
EnglishSwab the connection point of the vial access device with preferred antiseptic prior to attaching the syringe to the vial access device.
Przetrzeć miejsce połączenia urządzenia do pobierania leku z fiolki z użyciem wybranego środka antyseptycznego przed przyłączeniem strzykawki do urządzenia dostępu do fiolki.
EnglishWhen disinfecting the neck of the ampoule with an antiseptic, to avoid any interaction with the Pedea solution, the ampoule must be completely dry before it is opened.
Po zdezynfekowaniu szyjki ampułki środkiem odkażającym, ampułkę należy otworzyć wtedy, gdy jest zupełnie sucha, aby zapobiec interakcji z roztworem Pedea.
EnglishIf the stoppers are touched or otherwise contaminated, you must clean them with an antiseptic or alcohol swab before inserting a needle through the stopper.
Jeśli korki zostaną dotknięte lub w inny sposób zanieczyszczone, należy, przed wbiciem igły przez korek, zdezynfekować je za pomocą wacika nasączonego alkoholem lub środkiem antyseptycznym.

"antiseptic properties" - polskie tłumaczenie

volume_up
antiseptic properties
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"antiseptic quality" - polskie tłumaczenie

volume_up
antiseptic quality
Polish
Więcej chevron_right

"antiseptic soap" - polskie tłumaczenie

volume_up
antiseptic soap
Polish
Więcej chevron_right