"antirheumatic" po polsku

EN

"antirheumatic" - polskie tłumaczenie

EN

antirheumatic {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
antirheumatic
volume_up
przeciwreumatyczny {przym. m.}
TCZ - Tocilizumab MTX - Methotrexate PBO - Placebo DMARD - Disease modifying anti-rheumatic drug * - p < 0.05, TCZ vs.
TCZ - tocilizumab MTX - metotreksat PBO - placebo DMARD - lek przeciwreumatyczny modyfikujący przebieg choroby * - p < 0, 05, TCZ vs.

Przykłady użycia - "antirheumatic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnti-inflammatory and antirheumatic products, non-steroids, coxibs, ATC code:
Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, koksyby, kod ATC:
EnglishAnti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids, coxibs.
Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, koksiby, Kod ATCvet:
EnglishAnti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids (oxicams).
Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe (oksykamy).
Englishresponse to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate.
dorosłych pacjentów, gdy odpowiedź na leki przeciwreumatyczne zmniejszające nasilenie po
EnglishOther anti-inflammatory and anti-rheumatic agents, non-steroidal anti- inflammatory drugs.
Pozostałe środki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe.
EnglishAnti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids, coxibs.
Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, niesteroidowe, koksiby.
Englishmodifying anti-rheumatic drugs (DMARD) including one or more tumour necrosis factor (TNF) inhibitor therapies.
DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów (ang.
Englishyears old and had failed therapy with at least one disease-modifying, anti-rheumatic drugs.
rot powodzenia leczeni przynajmniej jednym lekiem przeciwreumatycznym zmniejszającym nasilenie choroby.
EnglishArava belongs to a group of medicines called anti-rheumatic medicines.
Lek Arava należy do grupy leków przeciwreumatycznych.
EnglishAnti-inflammatory and Anti-rheumatic products, Non-steroids ATC vet code:
Grupa farmakoterapeutyczna: produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (NLPZ), niesterydowe (oksamy), kod ATCvet:
EnglishLeflunomide is a disease-modifying anti-rheumatic agent with antiproliferative properties.
Leflunomid jest preparatem przeciwreumatycznym modyfikującym przebieg choroby, o właściwościach antyproliferacyjnych.
EnglishGlucomed belongs to the group of medicines called other anti-inflammatory and anti-rheumatic agents, non-steroids.
Glucomed należy do grupy innych środków przeciwzapalnych i przeciwreumatycznych, niesteroidowych.
EnglishTCZ - Tocilizumab MTX - Methotrexate PBO - Placebo DMARD - Disease modifying anti-rheumatic drug * - p < 0.05, TCZ vs.
TCZ - tocilizumab MTX - metotreksat PBO - placebo DMARD - lek przeciwreumatyczny modyfikujący przebieg choroby * - p < 0, 05, TCZ vs.
EnglishRegarding combination with disease modifying anti-rheumatic drugs other than methotrexate see sections 4.4 and 5.1.
Odnośnie stosowania w skojarzeniu z innymi niż metotreksat lekami przeciwreumatycznymi zmniejszającymi nasilenie choroby, patrz punkty 4. 4 i 5. 1.
EnglishThe long- term safety of Enbrel in combination with other disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD) has not been established.
Badania długoterminowe dotyczące oceny bezpieczeństwa stosowania produktu Enbrel z metotreksatem są w trakcie. Nie badano bezpieczeństwa
EnglishThe long- term safety of Enbrel in combination with other disease-modifying antirheumatic drugs (DMARD) has not been established.
Nie badano bezpieczeństwa stosowania produktu Enbrel przez dłuższy czas w skojarzeniu z innymi lekami przeciwreumatycznymi o działaniu modyfikującym przebieg choroby (DMARD).
EnglishTrudexa is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug therapy has been inadequate. na
dorosłych, gdy odpowiedź na uprzednio stosowane leki przeciwreumatyczne, zmniejszające nasilenie choroby, okazała się niewystarczająca. nic