EN

antiquated {przymiotnik}

volume_up
To przestarzałe podejście.
Is there also for modern writers something like a ‘linguistic homeland’, or is that an antiquated romantic idea?
Czy dla współczesnych pisarzy istnieje coś takiego jak „językowa ojczyzna“, czy jest to może przestarzała wizja romantyków?
In fact, the Commission should vigorously pursue the liberalisation of the drinking milk market, because the existing system of milk quotas is both antiquated and functionless.
W rzeczywistości Komisja powinna zdecydowanie kontynuować liberalizację rynku mleka pitnego, ponieważ istniejący system kwot mleka jest przestarzały i nie pełni żadnej funkcji.

Przykłady użycia - "antiquated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEU taxpayers are financing an antiquated system which has seen its day.
Podatnicy UE finansują archaiczny system, który sięgnął swego kresu.
EnglishIs there also for modern writers something like a ‘linguistic homeland’, or is that an antiquated romantic idea?
Czy dla współczesnych pisarzy istnieje coś takiego jak „językowa ojczyzna“, czy jest to może przestarzała wizja romantyków?
EnglishThat approach is antiquated.
EnglishAntiquated zoning and land-use regulations are still used to this day to continue putting polluting facilities in my neighborhood.
Bezsensowne przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego są stosowane do dziś. ~~~ W mojej dzielnicy nadal lokalizuje się toksyczne zakłady.
EnglishBoth reformations were predicated on fractious discussion, internal self-doubt and massive realignment of antiquated business models.
Reformacja sztuk, tak jak religijna Reformacja, jest napędzana przez technologię. ~~~ To prasa drukarska była siłą napędową szesnastowiecznej Reformacji.
EnglishOne minority, in particular, the LGBT community, will be especially affected by a constitution which, in the 21st century, is harking back to antiquated ways of life.
Szczególnie jedna mniejszość, to znaczy społeczność LGBT, szczególnie dotkliwie odczuje konstytucję, która w XXI wieku cofa nas do zamierzchłych czasów.
EnglishIn fact, the Commission should vigorously pursue the liberalisation of the drinking milk market, because the existing system of milk quotas is both antiquated and functionless.
W rzeczywistości Komisja powinna zdecydowanie kontynuować liberalizację rynku mleka pitnego, ponieważ istniejący system kwot mleka jest przestarzały i nie pełni żadnej funkcji.
EnglishThe only way to achieve that is by ensuring that the market is competitive and that trade is not impaired by antiquated legislation, unnecessary customs duties, subsidies or market controls.
Jedynym sposobem, aby to osiągnąć jest zadbanie o to, by rynek był konkurencyjny i by przestarzałe przepisy, niepotrzebne cła, dotacje lub środki kontroli rynku nie osłabiały handlu.

Synonimy (angielski) dla "antiquated":

antiquated
antique