"antipyretic" po polsku

EN

"antipyretic" - polskie tłumaczenie

EN

antipyretic {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
antipyretic

Przykłady użycia - "antipyretic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Leczenie przeciwgorączkowe powinno być włączone zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Leczenie przeciwgorączkowe należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.
Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local guidelines.
Leczenie lekami przeciwgorączkowymi należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.
Dlatego też koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności ne
EnglishCoxibs display pain relief, anti-inflammatory and antipyretic properties.
Koksyby zmniejszają dolegliwości bólowe, a także wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishProphylactic antipyretic medication is recommended:
Profilaktyczne podawanie leków przeciwgorączkowych zaleca się u:
EnglishAntipyretic treatment should be initiated whenever warranted or when the temperature rises above 39°C.
Leczenie przeciwgorączkowe powinno się rozpocząć gdy istnieją wskazania lub gdy temperatura wzrasta powyżej 39°C.
EnglishAntipyretic treatment should be initiated whenever warranted or when the temperature rises above 39°C.
Leczenie przeciwgorączkowe powinno być rozpoczęte gdy istnieją wskazania lub gdy temperatura wzrasta powyżej 39°C.
EnglishKetoprofen is a non steroid anti-inflammatory drug (NSAID) with anti-inflammatory, antipyretic and analgesic effect.
Ketoprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NSAID) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.
EnglishPiroxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Piroksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
EnglishPiroxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Piroxicam jest niesterydowym lekiem przeciwzapalnym (NSAID) o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.
EnglishIn an inflammation model in cats, robenacoxib injection had analgesic, anti-inflammatory and anti-pyretic actions and a rapid onset of action (0.5 h).
Model hamujący działanie enzymów wykazał, że robenakoksib ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, a zaczyna działać w ciągu 0, 5 h.
EnglishVedaprofen inhibits the prostaglandin synthesis enzyme system (cyclo-oxygenase enzyme) and thus possesses anti-inflammatory, antipyretic and analgesic properties.
Wedaprofen hamuje system enzymatyczny syntezy prostaglandyn (cyklooksygenaza) i dlatego posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.
EnglishPremedication consisting of an anti-pyretic and an antihistaminic, e. g. paracetamol and diphenhydramine, should always be administered before each infusion of MabThera.
Przed każdą infuzją produktu MabThera należy zastosować premedykację, polegającą na podaniu leku przeciwgorączkowego i przeciwhistaminowego, np. paracetamol i difenhydramina.

Synonimy (angielski) dla "antipyretic":

antipyretic
English