"antipathy" po polsku

EN

"antipathy" - polskie tłumaczenie

EN

antipathy {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "antipathy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd another way that you saw, sort of, this sort of, this antipathy towards the Chinese is through documents like this.
Inny przykład pewnej antypatii wobec Chińczyków pokazuje taki dokument.
EnglishSuch people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.
Osoby takie charakteryzują się bardzo często niechęcią do innych, wyobcowaniem oraz strachem przed napiętnowaniem w społeczeństwie.
EnglishNaturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Oczywiście nie jest to częste zjawisko, ale jeżeli coś takiego ma miejsce, w zrozumiały i uzasadniony sposób wzbudza to znaczną antypatię węgierskiej opinii publicznej.
EnglishNow despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Pomimo mojej niechęci do polityki zagranicznej administracji Busha wydaje mi się, że jest to bardzo rozsądne stanowisko z punktu widzenia własnych interesów USA.
EnglishInformation about the European Union often reaches only its well-educated and affluent residents, which engenders scepticism and antipathy in other citizens of the countries of Europe.
Często informacje na temat Unii trafiają tylko do mieszkańców dobrze wykształconych i zamożnych, co wpływa na sceptycyzm i antypatię pozostałej części obywateli krajów europejskich.

Synonimy (angielski) dla "antipathy":

antipathy