"antimicrobial" po polsku

EN

"antimicrobial" - polskie tłumaczenie

EN

antimicrobial {przymiotnik}

volume_up
antimicrobial

Przykłady użycia - "antimicrobial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIbafloxacin is a synthetic antimicrobial substance of the fluoroquinolone class.
Ibafloksacyna jest syntetyczną substancją przeciwbakteryjną z klasy fluorochinolonów.
EnglishErbitux does not contain any antimicrobial preservative or bacteriostatic agent.
Erbitux nie zawiera przeciwbakteryjnych środków konserwujących ani środka bakteriostatycznego.
EnglishThe antimicrobial activity of Convenia following a single injection lasts for up to 14 days.
Skuteczność przeciwbakteryjna Convenii trwa do 14 dni po jednokrotnym podaniu.
EnglishIbafloxacin is a synthetic antimicrobial substance of the fluoroquinolone class.
Ibafloksacyna jest syntetyczną substancją przeciwbakteryjną należącą do klasy fluorochinolonów.
EnglishVectibix does not contain any antimicrobial preservative or bacteriostatic agent.
Vectibix nie zawiera przeciwbakteryjnych środków konserwujących ani środka bakteriostatycznego.
EnglishThis month, on 10 June, the Council adopted decisions in the area of antimicrobial resistance.
W tym miesiącu, dnia 10 czerwca Rada przyjęła decyzje dotyczące oporności na drobnoustroje.
EnglishAntimicrobial agents are undoubtedly very useful when properly used.
Środki przeciwdrobnoustrojowe są niewątpliwie bardzo użyteczne, jeśli są właściwie stosowane.
EnglishThe antimicrobial activity of Convenia following a single injection lasts for up to 14 days.
Skuteczność przeciwbakteryjna Convenii utrzymuje się do 14 dni.
EnglishAntimicrobial resistance development and justification of recommended dose
Rozwój oporności bakterii i uzasadnienie zalecanej dawki
EnglishPublic health threat of antimicrobial resistance (
Zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną (
EnglishAntimicrobial resistance can be transmitted from humans to animals and vice versa.
Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe może przechodzić zarówno z ludzi na zwierzęta jak i ze zwierząt na ludzi.
EnglishBacteria can develop resistance to antimicrobial substances.
Może wystąpić oporność organizmów bakteryjnych na antybiotyki.
EnglishIt has an antimicrobial activity similar to that of ceftiofur against the target pathogens.
Desfuroylceftiofur wykazuje przeciwko patogenom docelowym aktywność przeciwbakteryjną podobną do ceftiofuru.
EnglishSulfamethoxazole is a broad- spectrum antimicrobial agent belonging to the sulfonamides.
Sulfametoksazol to środek do zwalczania drobnoustrojów o szerokim spektrum działania, należący do grupy sulfonamidów.
EnglishThe metabolites display in-vitro antimicrobial activity but to a lower degree than the parent compound.
Metabolity te wykazują działanie przeciwbakteryjne in vitro, ale w mniejszym stopniu niż związek macierzysty.
EnglishORACEA contains doxycycline in a formulation designed to yield plasma levels below the antimicrobial threshold.
ORACEA zawiera doksycyklinę w postaci zapewniającej stężenie w osoczu poniżej progu przeciwbakteryjnego.
EnglishOfficial and local antimicrobial policies should be taken into account when the product is used.
Podczas stosowania produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych.
EnglishEvery year, 25 000 people die across Europe from causes associated with antimicrobial resistance.
W całej Europie każdego roku 25 tysięcy ludzi umiera z przyczyn związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.
EnglishTulathromycin is a semi-synthetic macrolide antimicrobial agent, which originates from a fermentation product.
Tulatromycyna jest półsyntetycznym antybiotykiem makrolidowym, który otrzymywany jest z produktu fermentacji.
EnglishI note that the United States' approach to the use of antimicrobial agents is not really efficient.
Zauważam, że podejście Stanów Zjednoczonych, aby wykorzystywać środki bakteriobójcze nie jest w gruncie rzeczy skuteczne.

Synonimy (angielski) dla "antimicrobial":

antimicrobial