"antihypertensive" po polsku

EN

"antihypertensive" - polskie tłumaczenie

EN

antihypertensive {przymiotnik}

volume_up
antihypertensive (też: hypotensive)
Hydrochlorothiazide (HCTZ) is a thiazide diuretic which has also been used as an antihypertensive agent.
Hydrochlorotiazyd (HCTZ) to diuretyk tiazydowy, który jest również stosowany jako lek hipotensyjny.
Hydrochlorothiazide (HCTZ) is a thiazide diuretic which has also been used as an antihypertensive agent.
Hydrochlorotiazyd (HCTZ) to lek tiazydowy o działaniu diuretycznym, wykorzystywany także jako preparat hipotensyjny.
The maximum antihypertensive effect of continued treatment with ramipril is generally apparent after 3 to 4 weeks.
Maksymalny efekt hipotensyjny w przypadku terapii ciągłej ramiprylem występuje zwykle w ciągu 3 do 4 tygodni.

Przykłady użycia - "antihypertensive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive medicinal products.
NLPZ moga zmniejszac skutecznosc preparatów moczopednych i przeciw nadcisnieniu.
EnglishTelmisartan may increase the hypotensive effect of other antihypertensive agents.
Telmisartan może nasilać działanie hipotensyjne innych leków przeciwnadciśnieniowych.
EnglishThe mechanism of the antihypertensive effect of thiazide diuretics is not fully known.
Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego tiazydów nie został do końca poznany.
EnglishNSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive medicinal products.
NLPZ mogą zmniejszać skuteczność leków moczopędnych i przeciw nadciśnieniu.
EnglishThe antihypertensive effect of a single dose usually lasts for 24 hours.
Hipotensyjne działanie pojedynczej dawki utrzymuje się zwykle przez 24 godziny.
EnglishReduction of the antihypertensive effect of TRITACE is to be anticipated.
Należy uwzględnić możliwość zmniejszenia hipotensyjnego działania produktu TRITACE.
EnglishSympathomimetics may reduce the antihypertensive effects of ACE inhibitors.
Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.
EnglishCozaar Comp may be administered with other antihypertensive agents.
Cozaar Comp można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
EnglishNSAIDs may reduce the effect of diuretics and other antihypertensive drugs.
NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych.
EnglishThe antihypertensive effect persists over 24 hours after administration.
Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się przez 24 godziny po podaniu.
EnglishIt may be necessary to add or increase antihypertensive treatment.
Konieczne może być dodanie lub zwiększenie dawek leków przeciwnadciśnieniowych.
EnglishDiovan may also be administered with other antihypertensive agents.
Lek Diovan może być stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
EnglishIloprost may increase the effect of vasodilatators and antihypertensive agents.
Iloprost może nasilać działanie środków rozszerzających naczynia i leków obniżających ciśnienie.
EnglishIt may be necessary to add or increase antihypertensive treatment.
przeciw nadciśnieniu lub zwiększenia już prowadzonego leczenia przeciw nadciśnieniu.
EnglishThe antihypertensive effect persists over 24 hours after dosing.
Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się przez 24 godziny od przyjęcia dawki.
EnglishThe antihypertensive effects are maintained during long term therapy.
Przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu utrzymuje się podczas długotrwałego podawania.
EnglishNSAIDs may reduce the effect of diuretics and antihypertensive drugs.
NLPZ mogą osłabiać działanie diuretyków i leków obniżających ciśnienie.
EnglishThere was significant treatment interaction by antihypertensive baseline therapy.
Zaobserwowano istotnie statystyczną interakcję w leczeniu, związaną z terapią przeciwnadciśnieniową.
EnglishThe antihypertensive effect of Cozaar Comp is sustained for a 24-hour period.
Działanie przeciwnadciśnieniowe pojedynczej dawki produktu leczniczego Cozaar Comp trwa 24 godziny.
EnglishThe mechanism of antihypertensive effect of thiazide diuretics is not fully known.
Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego tiazydowych leków moczopędnych nie jest do końca poznany.

Synonimy (angielski) dla "antihypertensive":

antihypertensive