"antihistamine" po polsku

EN

"antihistamine" - polskie tłumaczenie

EN

antihistamine {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
antihistamine

Przykłady użycia - "antihistamine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe active substance in Emadine, emedastine, is an antihistamine.
Emedastyna, substancja czynna preparatu Emadine, jest lekiem przeciwhistaminowym.
EnglishThe active substance in Neoclarityn, desloratadine, is an antihistamine.
Substancja czynna preparatu Neoclarityn, desloratadyna, jest lekiem przeciwhistaminowym.
EnglishThe active substance in OPATANOL, olopatadine, is an antihistamine.
Substancja czynna preparatu OPATANOL, olopatadyna, jest lekiem przeciwhistaminowym.
EnglishThe active substance in Azomyr, desloratadine, is an antihistamine.
Substancja czynna preparatu Azomyr, desloratadyna, jest lekiem przeciwhistaminowym.
EnglishThe active substance in Aerius, desloratadine, is an antihistamine.
Substancja czynna w preparacie Aerius, desloratydyna, jest lekiem przeciwhistaminowym.
English(notably most antipsychotics, antihistamine H1 antagonists, opioids).
(zwłaszcza większości leków przeciwpsychotycznych, antagonistów receptora histaminowego H1, opioidów).
EnglishAerinaze tablets contain a combination of two medicines, an antihistamine and a decongestant.
Tabletki Aerinaze zawierają skojarzenie dwóch leków: leku przeciwhistaminowego i leku obkurczającego błonę śluzową.
EnglishPatients should receive an antihistamine around 30 minutes before each dose of TORISEL.
Około 30 minut przed rozpoczęciem podania każdej dawki preparatu TORISEL pacjenci powinni otrzymać środek antyhistaminowy.
EnglishBefore each infusion, patients should be given an antihistamine to reduce the risk of an allergic reaction.
Przed każdą infuzją pacjentom należy podać lek przeciwhistaminowy w celu ograniczenia reakcji uczuleniowej.
EnglishPrior to the first infusion, patients must receive premedication with an antihistamine and a corticosteroid.
Przed pierwszym wlewem dożylnym pacjenci muszą otrzymać premedykację lekami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidem.
EnglishHalf to one hour before your infusion you will be given two different types of injection (an antihistamine and an H2 antagonist).
Na pół godziny do godziny przed podaniem wlewu pacjent otrzymuje dwa różne zastrzyki (środek przeciwhistaminowy i antagonistę receptorów H2).
EnglishPatients should be given steroids, an antihistamine and a painkiller before the first dose and before any increase in dose.
Przed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy.
EnglishAerinaze contains two active substances: desloratadine, an antihistamine, and pseudoephedrine, which is a nasal decongestant.
Aerinaze zawiera dwie substancje aktywne: desloratadynę, mającą działanie przeciwhistaminowe, oraz pseudoefedrynę, powodującą obkurczenie błony śluzowej.
EnglishBefore receiving Erbitux for the first time, the patient must be given an antihistamine and a corticosteroid to prevent an allergic reaction.
Przed podaniem preparatu Erbitux po raz pierwszy pacjentowi należy podać lek przeciwhistaminowy i kortykosteroid w celu zapobieżenia reakcji alergicznej.
English., an antihistamine, hydrocortisone and/ or paracetamol to prevent mild and transient effects.
Aby zapobiec umiarkowanym i przemijającym reakcjom związanym z infuzją, pacjent może wcześniej otrzymać np. leki przeciwhistaminowe, hydrokortyzon i (lub) paracetamol.
EnglishDue to the pharmacokinetic, pharmacodynamic and tolerance profile of cetirizine, no interactions are expected with this antihistamine.
Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie są spodziewane interakcje tego produktu leczniczego z innymi lekami.
EnglishChildren, 1-11 years of age, who were candidates for antihistamine therapy received a daily desloratadine dose of 1.25 mg (1 through 5 years of age) or 2.5 mg (6 through 11 years of age).
leczenia przeciwhistaminowego otrzymywały desloratadynę w dobowej dawce 1, 25 mg (od 1 roku życia do 5 lat) lub 2, 5 mg (od 6 do 11 lat).
EnglishYou should receive an injection of antihistamine (to try to prevent allergic reaction to TORISEL) directly into your vein approximately 30 minutes before your dose of TORISEL.
Należy podać dożylnie produkt przeciwhistaminowy (aby zapobiec wystąpieniu reakcji alergicznej na lek TORISEL) na około 10 min. przed podaniem leku TORISEL.
EnglishPatients should be given intravenous diphenhydramine 25 to 50 mg (or similar antihistamine) approximately 30 minutes before the start of each dose of temsirolimus.
Około 30 minut przed rozpoczęciem podania każdej dawki temsyrolimusu pacjenci powinni otrzymać dożylnie difenhydraminę w dawce 25 do 50 mg (lub podobny produkt antyhistaminowy).
EnglishChildren, 1-11 years of age, who were candidates for antihistamine therapy received a daily desloratadine dose of 1.25 mg (1 through 5 years of age) or 2.5 mg (6 through 11 years of age).
Dzieci w wieku od 1 roku do 11 lat, które zakwalifikowano do leczenia przeciwhistaminowego otrzymywały desloratadynę w dobowej dawce 1, 25 mg (od 1 roku życia do