EN

antigen {rzeczownik}

volume_up
micrograms Hepatitis B surface antigen **................................................
mikrogramów Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B **...............
Hepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
Hepatitis B virus surface antigen recombinant** (S protein)***
le Rekombinowany antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B ** (białko S) ***

Przykłady użycia - "antigen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
EnglishHepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
Englishmicrograms Hepatitis B surface antigen **................................................
mikrogramów Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B **...............
EnglishHepatitis B surface antigen 1, 2, 3 1 adjuvanted by AS04C containing:
Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B1, 2, 3 1 z adiuwantem AS04C zawierającym:
EnglishRituximab has shown to be highly specific to the CD20 antigen on B cells.
Rytuksymab wykazuje wysoką swoistość dla antygenu CD 20 występującego na limfocytach B.
EnglishInactivated hepatitis A virus* Hepatitis B surface antigen (rDNA)**
Inaktywowany wirus hepatitis A Antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B (rDNA)
EnglishIt contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
Preparat zawiera białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
EnglishPorcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen: at least 4.5 log2 ELISA units*
Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2: nie mniej niż 4, 5 log2 jednostek ELISA *
EnglishPorcilis Pesti contains Classical Swine Fever Virus -E2 subunit antigen. isa
Preparat Porcilis Pesti zawiera podjednostkę E2 antygenu wirusa klasycznego pomoru świń. ris
EnglishSplit influenza virus, inactivated, containing antigen equivalent to:
Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy zawierający antygen odpowiadający:
Englishone pack containing 50 vials of 2.5 ml suspension (antigen) for 10 doses
jednego opakowania z 50 fiolkami po 2, 5 ml zawiesiny (antygenu) do sporządzenia 10 dawek
EnglishWhen rituximab binds to the antigen, this causes lysis (cell death).
Gdy rytuksymab wiąże się z antygenem, powoduje to lizę (śmierć komórki).
Englishif you are a hepatitis B virus surface antigen (HBsAg)-positive mother, your infant should
jeśli matka dziecka jest nosicielką antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu
Englishvials of freeze- dried antigen and 10 vials of aqueous adjuvant
fiolek liofilizowanego antygenu i 10 fiolek wodnistego środka wspomagającego
EnglishHepatitis B virus surface antigen recombinant** (S protein)***
le Rekombinowany antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B ** (białko S) ***
Englishvials of freeze- dried antigen and 5 vials of aqueous adjuvant
fiolek liofilizowanego antygenu i 5 fiolek wodnistego środka wspomagającego
EnglishHepatitis B surface antigen 1, 2, 3 1 adjuvanted by AS04C containing:
Antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B1, 2, 3 1 wzmocniony działaniem AS04C zawierającego:
EnglishThe antigen is expressed on > 95 % of all B cell non-Hodgkin's lymphomas.
Antygen CD20 występuje w > 95 % przypadków wszystkich chłoniaków nieziarniczych (NHL) z komórek B.
Englishvial of freeze- dried antigen and 1 vial of aqueous adjuvant
fiolka liofilizowanego antygenu i 1 fiolka wodnistego środka wspomagającego
EnglishAdvasure contains an antigen – E2 (a substance that stimulates an immune response) to CSF.
Preparat Advasure zawiera antygen – E2 (substancję, która stymuluje odpowiedź immunologiczną) cz