"antidepressants" po polsku

EN

"antidepressants" - polskie tłumaczenie

EN

antidepressants {liczba mnoga}

volume_up
1. Medycyna
antidepressants
Pharmacotherapeutic group: other antidepressants, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwdepresyjne, kod ATC:
medicines used for treating depression (antidepressants)
leków stosowanych w leczeniu depresji (leki przeciwdepresyjne)
medicines to treat depression (e.g. nefazodone, tricyclic antidepressants),
leki stosowane w leczeniu depresji (np. nefazodon, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
antidepressants
And so there's over 120 million prescriptions out there for antidepressants.
Mamy ponad 120 milionów recept na antydepresanty.
These are commonly prescribed antidepressants.
To powszechnie przepisywane antydepresanty.
I felt like if there was anyone that Helen needed to give antidepressants to, it might have been him.
wydawało mi się, że jeśli jest ktoś, komu Helen powinna dać antydepresanty to właśnie jemu.

Przykłady użycia - "antidepressants" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn patients with diabetes, antidepressants may alter glycaemic control.
Może być konieczna zmiana dawki insuliny i (lub) doustnych leków hipoglikemizujących.
EnglishWell, you know, in the middle '60s, the first antidepressants came out.
Jak wiecie, w połowie lat 60-tych odkryto pierwsze leki przeciwdepresyjne.
Englishmedicines to treat depression (e.g. nefazodone, tricyclic antidepressants),
leki stosowane w leczeniu depresji (np. nefazodon, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
EnglishYou could be more sensitive to the side-effects of antidepressants.
zaburzenia afektywne dwubiegunowe (naprzemienne okresy podwyższonego
EnglishA possible additive effect of antidepressants and sodium oxybate cannot be excluded.
Nie można wykluczyć możliwości addytywnego działania leków przeciwdepresyjnych i hydroksymaślanu sodu.
EnglishI felt like if there was anyone that Helen needed to give antidepressants to, it might have been him.
wydawało mi się, że jeśli jest ktoś, komu Helen powinna dać antydepresanty to właśnie jemu.
EnglishRemeron is one of a group of medicines called antidepressants.
Remeron należy do grupy leków znanych jako leki przeciwdepresyjne.
EnglishAntidepressants Amitriptyline, fluoxetine, imipramine, nortriptyline, paroxetine, sertraline
Leki przeciwdepresyjne Amitryptylina, fluoksetyna, imipramina, nortryptylina, paroksetyna, sertralina
EnglishOver 100 million prescriptions of antidepressants are written every year in the United States.
W USA przepisuje się ponad 100 mln antydepresantów rocznie.
EnglishAnd so there's over 120 million prescriptions out there for antidepressants.
Mamy ponad 120 milionów recept na antydepresanty.
EnglishPharmacotherapeutic group: other antidepressants, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwdepresyjne, kod ATC:
EnglishIn particular you should tell your doctor if you are using antiepileptics or antidepressants.
W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu leków przeciwpadaczkowych lub przeciwdepresyjnych.
EnglishAntidepressants have been used in the treatment of cataplexy.
W leczeniu katapleksji stosuje się leki przeciwdepresyjne.
Englishmedicines used for treating depression (antidepressants)
leków stosowanych w leczeniu depresji (leki przeciwdepresyjne)
EnglishThe same applies to antidepressants and other drugs which have an impact on people's mental health.
To samo dotyczy leków przeciwdepresyjnych i innych produktów mających wpływ na zdrowie psychiczne człowieka.
EnglishDo not use in case of known hypersensitivity to clomipramine and related tricyclic antidepressants.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na klomipraminę i pokrewne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.
EnglishAround half of all of the trial data on antidepressants has been withheld, but it goes way beyond that.
Około połowy wyników eksperymentów dotyczących antydepresantów zatajono, ale to tylko czubek góry lodowej.
EnglishThe active substance in Clomicalm, clomipramine, belongs to the group of the tricyclic antidepressants.
Substancja czynna preparatu Clonicalm, klomipramina, należy do grupy trójcyklicznych leków antydepresyjnych.
EnglishA meta-analysis of placebo- controlled clinical trials of antidepressants in adult patients with psychiatric disorders showed an
Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi,
EnglishVigabatrin/ Efavirenz Gabapentin/ Efavirenz ANTIDEPRESSANTS

Synonimy (angielski) dla "antidepressant":

antidepressant