"antidepressant" po polsku

EN

"antidepressant" - polskie tłumaczenie

EN

antidepressant {rzeczownik}

volume_up
antidepressant

Przykłady użycia - "antidepressant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe maintenance of antidepressant efficacy was demonstrated in a relapse prevention study.
Utrzymywanie się skuteczności przeciwdepresyjnej wykazano w badaniu zapobiegania nawrotom.
EnglishTell your doctor if you are receiving monoamine oxidase (MAO) inhibitor (a class of antidepressant
Należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) (rodzaj
EnglishParoxetine was first approved in 1990 as an antidepressant in the U. K.
Paroksetynę zatwierdzono po raz pierwszy jako lek przeciwdepresyjny w 1990 r. w Wielkiej Brytanii.
EnglishAnd of course, in those days, there were no antidepressant drugs, and it became very, very popular.
I oczywiście w tamtych latach nie było leków antydepresyjnych, więc ta terapia stała się bardzo, bardzo popularna.
EnglishIt therefore possesses the properties of a serotonin re-uptake inhibitor and a tricyclic antidepressant.
Dzięki temu posiada jednocześnie właściwości inhibitora pobierania zwrotnego serotoniny oraz trójcyklicznego antydepresanta.
EnglishSeizures are a potential risk with antidepressant drugs.
Englishbehaviour in adults aged less than 25 years with psychiatric conditions who were treated with an antidepressant.
zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z chorobami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.
EnglishThe company also presented the results of a further study comparing Thymanax with sertraline (another antidepressant).
Firma przedstawiła również wyniki innych badań, w których preparat Thymanax porównywano z sertraliną (inny lek przeciwdepresyjny).
EnglishThe company also presented the results of a further study comparing Valdoxan with sertraline (another antidepressant).
Firma przedstawiła również wyniki innych badań, w których preparat Valdoxan porównywano z sertraliną (inny lek przeciwdepresyjny).
Englishbehaviour in young adults (aged less than 25 years) with psychiatric conditions who were being treated with an antidepressant.
zachowań samobójczych u młodych dorosłych (w wieku poniżej 25 lat) z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekiem przeciwdepresyjnym.
EnglishThe treatment should consist of those general measures employed in the management of overdose with any antidepressant.
W przypadku przedawkowania należy prowadzić leczenie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami postępowania po przedawkowaniu innych leków przeciwdepresyjnych.
EnglishEfexor depot is an antidepressant that belongs to a group of medicines called serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs).
EFEXOR DEPOT jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang.
EnglishComtan should not be used together with other medicines that belong to the group ‘ monoamine oxidase inhibitors ’ (a type of antidepressant).
Preparatu Comtan nie należy stosować z innymi lekami, które należą do grupy „ inhibitorów monoaminooksydazy ” (typ leków przeciwdepresyjnych).
EnglishStalevo should not be used together with other medicines that belong to the group ‘ monoamine oxidase inhibitors ’ (a type of antidepressant).
Preparatu Stalevo nie należy stosować z innymi lekami, które należą do grupy „ inhibitorów monoaminooksydazy ” (typ leków przeciwdepresyjnych).
EnglishComtess should not be used together with other medicines that belong to the group ‘ monoamine oxidase inhibitors ’ (a type of antidepressant).
Preparatu Comtess nie należy stosować z innymi lekami, które należą do grupy „ inhibitorów monoaminooksydazy ” (typ leków przeciwdepresyjnych).
EnglishAntidepressant medication should be offered to a child or young person with moderate to severe depression only in combination with a concurrent psychological therapy.
Leki przeciwdepresyjne powinny być zalecane dzieciom i młodzieży z depresją umiarkowaną lub ciężką jedynie łącznie z psychoterapią.
EnglishIf a decision to initiate antidepressant pharmacological therapy is taken, the gradual discontinuation of YENTREVE is recommended (see Section 4.2).
Jeżeli zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, zalecane jest stopniowe odstawienie preparatu YENTREVE (patrz punkt 4. 2).
EnglishIf a decision to initiate antidepressant pharmacological therapy is taken, the gradual discontinuation of ARICLAIM is recommended (see Section 4.2).
Jeżeli zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, zalecane jest stopniowe odstawienie preparatu ARICLAIM (patrz punkt 4. 2).
EnglishIf a decision to initiate antidepressant 16 pharmacological therapy is taken, the gradual discontinuation of YENTREVE is recommended (see Section 4.2).
Jeżeli zostanie podjęta decyzja o rozpoczęciu stosowania leków przeciwdepresyjnych, zalecane jest stopniowe odstawienie preparatu YENTREVE (patrz punkt 4. 2).
EnglishIt is general clinical experience with all antidepressant therapies that the risk of suicide may increase in the early stages of recovery.
Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania wszystkich leków przeciwdepresyjnych wykazuje, że ryzyko samobójstwa może zwiększać się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Synonimy (angielski) dla "antidepressant":

antidepressant