EN

anticoagulants {liczba mnoga}

volume_up
anticoagulants
anticoagulants: ibuprofen may increase the effect of anticoagulants and enhance the risk of
leki przeciwzakrzepowe: ibuprofen może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych i
Warfarin or phenprocoumon, anticoagulants used to prevent blood clots
Warfaryna lub fenprokumon, leki przeciwzakrzepowe podawane w celu zapobiegania
your baby may be given anticoagulants (medicine preventing blood clotting).
chore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu
anticoagulants

Przykłady użycia - "anticoagulants" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishyour baby may be given anticoagulants (medicine preventing blood clotting).
chore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu
Englishpatients with current concomitant therapy with oral anticoagulants (e. g. warfarin sodium)
aktualne leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. sól sodowa warfaryny)
EnglishWarfarin or phenprocoumon, anticoagulants used to prevent blood clots
Warfaryna lub fenprokumon, leki przeciwzakrzepowe podawane w celu zapobiegania
Englishanticoagulants: ibuprofen may increase the effect of anticoagulants and enhance the risk of
leki przeciwzakrzepowe: ibuprofen może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych i
Englishif you are taking anticoagulants such as warfarin to prevent blood clots
jeżeli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, w celu zapobiegania
EnglishSwitching from parenteral anticoagulants treatment to Pradaxa:
Zmiana leczenia pozajelitowymi lekami przeciwzakrzepowymi na preparat Pradaxa:
EnglishAnticoagulants: warfarin concentrations may be affected when co-administered with Kaletra.
Stężenia warfaryny mogą ulec zmianie, gdy lek ten jest podawany razem z produktem Kaletra.
Englishif you are unable to take anticoagulants (medicines which are used to prevent blood clotting)
pacjent nie może przyjmować leków przeciwzakrzepowych (leków, które są stosowane w celu
EnglishIf you are currently taking oral anti-coagulants (e. g. warfarin), it may be necessary for your
W razie jednoczesnego przyjmowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna)
EnglishOther oral anticoagulants e. g. phenprocoumon, acenocoumarol (CYP2C9, CYP3A4 substrates):
Inne doustne leki przeciwzakrzepowe np. fenprokumon, acenokumarol (substraty CYP2C9, CYP3A4):
EnglishAntacids and medicinal products containing buffers ANTICOAGULANTS
Leki zobojętniające sok żołądkowy i produkty lecznicze zawierające substancje buforujące
Englishif you act as a donor for another person and are treated with anticoagulants (blood thinning
jeśli pacjent jest dawcą dla innej osoby i stosuje leki przeciwzakrzepowe (leki rozrzedzające
EnglishTell your doctor or pharmacist if you are taking anticoagulants.
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje leki przeciwzakrzepowe.
EnglishPatients with contraindications to the use of anticoagulants.
Pacjenci z przeciwwskazaniami do stosowania leków przeciwzakrzepowych.
EnglishCytotoxic agents may interact with oral anticoagulants.
Leki cytotoksyczne mogą wykazywać interakcje z doustnymi antykoagulantami.
EnglishCo-administration with platelet inhibitors or anti-coagulants:
Stosowanie z lekami przeciwpłytkowymi lub przeciwzakrzepowymi:
EnglishCaution should be exercised when anticoagulants are given in conjunction with gemfibrozil.
Zaleca się szczególną ostrożność podczas podawania leków przeciwzakrzepowych w połączeniu z gemfibrozylem.
EnglishOral anticoagulants A pharmacodynamic interaction between paroxetine and oral anticoagulants may occur.
Jeśli dojdzie do wystąpienia objawów antycholinergicznych, dawkę procyklidyny należy zmniejszyć
EnglishIn clinical studies performed with fondaparinux, oral anticoagulants (warfarin) did not interact with ici
W badaniach klinicznych fondaparynuksu doustne leki przeciwzakrzepowe (warfaryna) nie wpływały
EnglishIn clinical studies performed with fondaparinux, oral anticoagulants (warfarin) did not interact with ici
o W badaniach klinicznych fondaparynuksu doustne leki przeciwzakrzepowe (warfaryna) nie wpływały

Synonimy (angielski) dla "anticoagulant":

anticoagulant