"anticipation" po polsku

EN

"anticipation" - polskie tłumaczenie

EN anticipation
volume_up
{rzeczownik}

anticipation (też: expectation, pending)
When you're telling a story, have you constructed anticipation?
Opowiadając historię, budowaliście oczekiwanie?
It has become an example of social legislation at a time of widespread anticipation of a social Europe.
Stanowi przykład legislacji o charakterze socjalnym w czasach, kiedy powszechne jest oczekiwanie na społeczną Europę.
anticipation (też: prescience)
The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.
Trzecia kwestia - i tu w pełni zgadzam się z panią poseł Keller - to zrównoważony rozwój i przewidywanie.
anticipation
anticipation (też: prolepsis)

Synonimy (angielski) dla "anticipation":

anticipation

Przykłady użycia - "anticipation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
W oczekiwaniu na to naprawdę uważam, że powinniśmy odroczyć absolutorium.
EnglishFor example, there were calls for more anticipation and stability in the milk sector.
Na przykład wzywano do większego udziału i stabilności w sektorze mleka.
EnglishSo I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.
Tak więc będę pełnić funkcję uczciwego pośrednika w przewidywaniu ostatecznego porozumienia.
EnglishNeil and I were sitting there comparing how little we've slept in anticipation for this.
Licytowalismy się z Neilem, który z nas mniej spał ostatnio.
EnglishOtherwise the matter will be complicated in anticipation of genuine contributions from other countries.
W przeciwnym razie trudno będzie oczekiwać prawdziwego wkładu ze strony innych krajów.
EnglishThere is great anticipation and we cannot disappoint expectations.
Wiążą się z tym wielkie nadzieje i nie możemy zawieść oczekiwań.
EnglishThe Commission's evaluation is certainly awaited with anticipation.
Niewątpliwie z niecierpliwością oczekujemy na ocenę Komisji.
EnglishI felt a sense of relaxation tempered with anticipation.
Ja poczułem odprężenie, lekko przytłumione oczekiwaniem.
EnglishThe fetus adjusts its metabolism and other physiological processes in anticipation of the environment that awaits it.
Płód dostosowuje metabolizm i inne procesy fizjologiczne oczekując na świat, w który wkroczy.
EnglishThen we have the matter of long-term anticipation.
Następnie pozostaje kwestia długoterminowych prognoz.
EnglishI have looked forward to today with eager anticipation.
Niecierpliwie czekałam na dzisiejszą dyskusję.
EnglishEverything that has been done is in anticipation of what must be done and is still in the very early stages.
Wszystkie dotychczasowe działania polegają jedynie na założeniach, co trzeba zrobić, i nadal znajdują się na bardzo wczesnym etapie.
EnglishIn anticipation of the future parliamentary follow-up of the report, and since this is the first reading, I will abstain from voting.
Wstrzymam się od głosu, ponieważ oczekujemy na sprawozdanie uzupełniające, a poza tym to dopiero pierwsze czytanie.
EnglishA new leap in prices in expected, as a result of financial markets instability and the anticipation of a global economic crisis.
W wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz niestabilności rynków finansowych spodziewany jest kolejny skok cen.
EnglishI hope that we will face this later rather than sooner, but it is definitely part of anticipation of the strategy.
Mam nadzieję, że przyjdzie nam się z nim zmierzyć raczej później niż wcześniej, ale jest to niewątpliwie element antycypacji tej strategii.
EnglishThis was complicity by anticipation.
EnglishThey are pushed on by enormous social and family pressures generated by the anticipation that they may send money back home.
Popycha ich do tego ogromna presja społeczna i ze strony rodziny, spowodowana oczekiwaniem, że będą mogli wysyłać pieniądze do domu.
EnglishIn anticipation of a grassroots reaction against this development, we in the European Parliament should strengthen the institution of the Ombudsman.
W oczekiwaniu na oddolną reakcję na ten stan rzeczy my w Parlamencie Europejskim powinniśmy wzmacniać instytucję rzecznika.
EnglishThank you, Mr President, and thank you in anticipation to the President-in-Office and the Commission President for their answers to my questions.
Dziękuję panie przewodniczący i dziękuję z góry panu urzędującemu przewodniczącemu i przewodniczącemu Komisji za odpowiedzi na moje pytania.
EnglishAt the same time, it is vital for the Commission to come up with an ambitious proposal on copyright - something that we look forward to with anticipation.
Jednocześnie bardzo istotne jest, aby Komisja przedstawiła ambitne propozycje dotyczące praw autorskich - czego z nadzieją oczekujemy.