"antibiotic therapy" po polsku

EN

"antibiotic therapy" - polskie tłumaczenie

EN

antibiotic therapy {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
antibiotic therapy (też: antibiotherapy)
Eradication of Helicobacter pylori concurrently given with appropriate antibiotic therapy and
Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią oraz

Przykłady użycia - "antibiotic therapy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor the treatment of inflammation in combination with concurrent antibiotic therapy.
Trzoda chlewna: do leczenia stanów zapalnych w skojarzeniu z terapią antybiotykową.
EnglishPuerperal septicaemia and toxaemia (MMA syndrome) with antibiotic therapy.
Posocznica i toksemia poporodowa (zespół MMA) w połączeniu z terapią antybiotykową.
Englishml/ 100 kg body weight) in combination with antibiotic therapy, as appropriate.
ml / 100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową, gdy jest to właściwe.
EnglishFor the treatment of inflammation in combination with concurrent antibiotic therapy.
Do leczenia stanów zapalnych w skojarzeniu z terapią antybiotykową.
Englishof doxycycline and the institution of specific antibiotic therapy.
odstawienie doksycykliny oraz rozpoczęcie swoistej terapii antybiotykowej.
Englishml/ 100 kg body weight) in combination with antibiotic therapy, as appropriate.
2, 0 ml / 100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową, jeśli jest to wskazane.
EnglishEradication of Helicobacter pylori concurrently given with appropriate antibiotic therapy and
Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednią antybiotykoterapią oraz
EnglishApproximately 93 % of the patients had previously received antibiotic or immunosuppressive therapy.
Około 93 % tych pacjentów otrzymywało uprzednio antybiotyki lub środki immunosupresyjne.
EnglishFor adjunctive therapy in the treatment of acute mastitis, in combination with antibiotic therapy.
Leczenie wspomagające w ostrym stanie zapalnym wymienia w połączeniu z terapią antybiotykową.
EnglishIn general, treatment of upper respiratory tract infections requires short courses of antibiotic therapy.
Na ogół leczenie infekcji górnych dróg oddechowych wymaga krótkotrwałej antybiotykoterapii.
Englishrelated to infections (skin, respiratory tract, tooth) and resolved with appropriate antibiotic therapy. ic
Powiększenie węzłów chłonnych w badaniach klinicznych było zgłaszane niezbyt często (0, 8 %).
EnglishTreatment of infections caused by the bacteria Helicobacter pylori when given in combination with antibiotic therapy
Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori w połączeniu z leczeniem odpowiednimi antybiotykami
Englishml/ 100 kg body weight) in combination with antibiotic therapy or with oral re-hydration therapy, as appropriate.
ml/ 100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, jeżeli jest to wskazane.
Englishml/ 100 kg body weight) in combination with antibiotic therapy or with oral re-hydration therapy, as appropriate.
2, 5 ml/ 100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, gdy jest to właściwe.
Englishml/ 100 kg body weight) in combination with antibiotic therapy or with oral re-hydration therapy, as appropriate.
10, 0 ml/ 100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, gdy jest to właściwe.
Englishml/ 100 kg body weight) in combination with antibiotic therapy or with oral re-hydration therapy, as appropriate.
2, 5 ml/ 100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową lub leczeniem nawadniającym, jeżeli jest to wskazane.
EnglishSome of these patients developed serious infections, which in a few instances did not respond to intensive antibiotic therapy.
U niektórych takich pacjentów występowały poważne zakażenia, w kilku przypadkach oporne na intensywne leczenie antybiotykami.
EnglishSome of these patients developed serious infections, which in a few instances did not respond to intensive antibiotic therapy.
U niektórych z tych pacjentów rozwijały się ciężkie infekcje, które w niektórych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami.
Englishwith antibiotic therapy
EnglishFor use in acute respiratory infection with appropriate antibiotic therapy to reduce clinical signs in cattle.
Do stosowania w ostrych stanach zapalnych układu oddechowego u bydła, w połączeniu z odpowiednim leczeniem antybiotykowym, w celu zmniejszenia objawów klinicznych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "antibiotic therapy"

antibiotic rzeczownik
therapy rzeczownik
therapy przymiotnik
root canal therapy rzeczownik
art therapy rzeczownik
endodontic therapy rzeczownik
occupational therapy rzeczownik
adjuvant therapy rzeczownik
kinetic therapy rzeczownik
magnetic therapy rzeczownik
gene therapy rzeczownik
group therapy rzeczownik
oxygen therapy rzeczownik
X-ray therapy rzeczownik
apitoxin therapy rzeczownik
bioenergy therapy rzeczownik