"antibacterial" po polsku

EN

"antibacterial" - polskie tłumaczenie

EN

antibacterial {przymiotnik}

volume_up
antibacterial
The active substance of Levviax is telithromycin, an antibacterial medicinal product M
Substancja czynna preparatu Levviax to telitromycyna, antybakteryjny produkt leczniczy, który jest uk

Przykłady użycia - "antibacterial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPlease read the package leaflet of the antibacterial agents for further information.
W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać ulotkę dla leków przeciwbakteryjnych.
EnglishIf urinary tract infection is present, an appropriate antibacterial therapy should be started.
W przypadku zaka enia układu moczowego nale y rozpocz odpowiedni antybiotykoterapi.
EnglishThe active substance of Levviax is telithromycin, an antibacterial medicinal product M
Substancja czynna preparatu Levviax to telitromycyna, antybakteryjny produkt leczniczy, który jest uk
EnglishIf urinary tract infection is present, an appropriate antibacterial therapy should be started.
W przypadku zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.
EnglishPharmacotherapeutic group: antibacterial quinolone ATCvet code:
Grupa farmakoterapeutyczna: chinolony przeciwbakteryjne, kod ATCvet:
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy uwzględnić krajowe zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy stosować się do oficjalnych zaleceń co do właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.
EnglishCarbapenem antibacterial agents may reduce serum valproic acid concentrations.
Leki przeciwbakteryjne z grupy karbapenemów mogą powodować zmniejszenie stężenia kwasu walproinowego w surowicy krwi.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy wziąć pod uwagę urzędowe wytyczne dotyczące odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy zwrócić uwagę na oficjalne wytyczne w kwestii odpowiedniego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania produktów przeciwbakteryjnych.
EnglishIn vitro doripenem showed little potential to antagonize or be antagonized by other antibacterial agents.
In vitro wykazano nieznaczne wzajemne działanie antagonistyczne dorypenemu i innych antybiotyków.
EnglishPrescribers should consider official guidance on the use of antibacterial agents.
Lekarze przepisujący lek powinni uwzględniać oficjalne wytyczne odnoszące się do stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.
EnglishCiprofloxacin is a broad spectrum antibacterial agent that belongs to the fluoroquinolone family.
Ciprofloksacyna to lek przeciwbakteryjny należący do rodziny fluorochinolonów o szerokim spektrum działania.
EnglishConsideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
Należy przestrzegać wytycznych krajowych dotyczących prawidłowego stosowania substancji przeciwbakteryjnych.

"antibacterial gel" - polskie tłumaczenie

antibacterial gel
Polish
  • żel antybakteryjny
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "antibacterial":

antibacterial