"antiallergic" po polsku

EN

"antiallergic" - polskie tłumaczenie

EN

antiallergic {przymiotnik}

volume_up
antiallergic
antiallergic
Before the first dose, you will receive an antiallergic medicine in order to reduce the risk of an allergic reaction.
Przed pierwszą dawką pacjent otrzyma lek przeciwuczuleniowy w celu zredukowania ryzyka reakcji uczuleniowej.

Przykłady użycia - "antiallergic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDesloratadine has demonstrated antiallergic properties from in vitro studies.
Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny.
EnglishBefore the first dose, you will receive an antiallergic medicine in order to reduce the risk of an allergic reaction.
Przed pierwszą dawką pacjent otrzyma lek przeciwuczuleniowy w celu zredukowania ryzyka reakcji uczuleniowej.
EnglishZyrtec is an antiallergic medication.
Zyrtec jest lekiem działającym przeciwalergicznie.
EnglishOPATANOL is an antiallergic/ antihistaminic agent and, although administered topically, is absorbed systemically.
OPATANOL jest preparatem przeciwalergicznym i przeciwhistaminowym, który mimo podawania miejscowego podlega wchłanianiu ogólnoustrojowemu.
EnglishZyrtec (cetirizine dihydrochloride) is an antiallergic drug indicated for the relief of nasal symptoms of seasonal and perennial allergic rhinitis.
Zyrtec (dwuchlorowodorek cetyryzyny) jest lekiem przeciwuczuleniowym stosowanym w objawowym leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa.
EnglishOlopatadine is a potent selective antiallergic/ antihistaminic agent that exerts its effects through multiple distinct mechanisms of action.
Olopatadyna jest silnym i wybiórczym lekiem przeciwalergicznym/ przeciwhistaminowym, który wywiera efekty lecznicze za pośrednictwem wielu odmiennych mechanizmów działania.