"anti-clotting" po polsku

EN

"anti-clotting" - polskie tłumaczenie

EN

anti-clotting {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
anti-clotting

Przykłady użycia - "anti-clotting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishATryn is normally given with heparin (another anti-clotting medicine).
ATryn jest normalnie podawany z heparyną (innym lekiem zapobiegającym tworzeniu się skrzeplin).
EnglishATryn is an anti-clotting agent and contains antithrombin alfa which is similar to human antithrombin.
ATryn jest lekiem przeciwzakrzepowym, zawierajacym antytrombine alfa, która jest podobna do antytrombiny ludzkiej.
EnglishTherefore your doctor will carefully monitor the use of ATryn when administered together with these anti-clotting drugs.
Nalezy powiedziec lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, równiez tych, które wydawane sa bez recepty.
EnglishIf you have congenital antithrombin deficiency, your blood level of antithrombin is lower than normal, which may result in a reduced anti-clotting capacity of your blood.
U osób z wrodzonym niedoborem antytrombiny poziom antytrombiny w krwi jest mniejszy niz normalnie, co moze powodowac zmniejszenie wlasciwosci przeciwzakrzepowych krwi.
EnglishPatients who have a congenital antithrombin deficiency have blood levels of antithrombin that are lower than normal, which may result in a reduced anti-clotting capacity of the blood.
U pacjentów z wrodzonym niedoborem antytrombiny, poziom antytrombiny we krwi jest mniejszy niż normalnie, co może powodować zmniejszenie właściwości przeciwzakrzepowych krwi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anti-clotting"

anti przyimek
Polish
blood clotting rzeczownik