EN

anti-clockwise {przysłówek}

volume_up
If too high a dose is dialled, turn the dose knob backward (anti-clockwise) until the correct dose appears in the window.
Jeżeli wybrano zbyt dużą dawkę, przekręcić pokrętło nastawiające dawkę wstecz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż do pojawienia się w okienku wybranej dawki.

Przykłady użycia - "anti-clockwise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCompletely unscrew the injection needle assembly using an anti-clockwise turning motion as shown in Diagram R.
Odkręcić igłę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na Rycinie R.
EnglishIf a further dose is required, remove the empty syringe by turning it anti-clockwise.
Jeśli konieczne jest podanie kolejnej dawki, odłączyć strzykawkę ruchem przeciwnym do kierunku wskazówek zegara.
EnglishWhile holding the syringe barrels with one hand, gently turn the vial connector anti-clockwise with the other hand.
Utrzymując korpusy strzykawek jedną ręką, drugą ręką delikatnie przekręcić zawór łącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
EnglishIf too high a dose is dialled, turn the dose knob backward (anti-clockwise) until the correct dose appears in the window.
Jeżeli wybrano zbyt dużą dawkę, przekręcić pokrętło nastawiające dawkę wstecz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż do pojawienia się w okienku wybranej dawki.
EnglishPreparation of the bottle Removing the screw cap from the bottle The cap should be pressed downwards while at the same time rotating it anti-clockwise.
Przygotowanie butelki do użycia Otwieranie butelki Należy przycisnąć nakrętkę ku dołowi i jednocześnie przekręcić odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.
EnglishOpen the childproof cap by pushing down on it with your palm and twisting it anti-clockwise, or in the direction of the arrow.
Nakrętkę zabezpieczającą przed otwarciem butelki przez dzieci odkręcić przez naciśnięcie jej dłonią i przekręcenie odwrotnie do ruchu wskazówek zegara lub w kierunku oznakowanym strzałką.
EnglishThe nozzle should be turned gently anti-clockwise until it cannot be turned any further (about one-quarter turn); the pump is then ready for use.
Należy delikatnie przesunąć końcówkę wylotową pompki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do momentu, kiedy poczuje się opór (ćwierć obrotu); pompka jest już gotowa do użycia.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anti-clockwise"

anti przyimek
Polish
clockwise przysłówek
clockwise przymiotnik