"anti-cancer" po polsku

EN

"anti-cancer" - polskie tłumaczenie

EN

anti-cancer {przymiotnik}

volume_up
anti-cancer

Przykłady użycia - "anti-cancer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.
Należy on do grupy leków przeciwnowotworowych określanych jako „ antymetabolity ”.
EnglishIt belongs to the group of anti-cancer medicines called ‘ antimetabolites’.
Lek należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych „ antymetabolitami ”.
EnglishThe active substance in DepoCyte, cytarabine, is an anti-cancer agent.
Substancja czynna leku DepoCyte, cytarabina, jest lekiem przeciwnowotworowym.
EnglishCytarabine has been used as an anti-cancer medicine since the 1970s.
Cytarabina stosowana jest jako lek przeciwnowotworowy od lat 70- tych XX wieku.
EnglishDocetaxel belongs to the group of anti-cancer medicines called taxoids.
Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami.
EnglishCertain camptothecins are used in medicine as anti-cancer agents.
Niektóre kamptotecyny wykorzystuje się w medycynie jako środki przeciwnowotworowe.
EnglishGemzar may be given alone or in combination with other anti -cancer medicines, depending on the type of cancer.
w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc,
EnglishMost anti-cancer medicines are administered intravenously.
Większość leków przeciwnowotworowych podaje się dożylnie.
EnglishYondelis is an anti-cancer medicine that works by preventing the tumour cells from multiplying.
Lek Yondelis jest lekiem przeciwrakowym, którego działanie polega na zapobieganiu namnażania się komórek guza.
EnglishIn particular, you should not be given MabCampath within 3 weeks of taking any other anti-cancer agents.
Nie wolno przyjmować leku MabCampath w ciągu 3 tygodni po leczeniu innymi lekami przeciwnowotworowymi.
EnglishKepivance treatment should be supervised by a physician experienced in the use of anti-cancer therapy.
O zastosowaniu preparatu Kepivance powinien decydować lekarz z doświadczeniem w leczeniu przeciwnowotworowym.
EnglishBleomycin is almost always used in combination with anti-cancer drugs or in combination with radiation.
Preparat Bleomycin jest prawie zawsze stosowany w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi lub radioterapią.
EnglishThe use of Kepivance should be supervised by a doctor who has experience in anti-cancer therapy.
Leczenie preparatem Kepivance powinien nadzorować lekarz posiadający doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.
EnglishVectibix treatment should be supervised by a physician experienced in the use of anti-cancer therapy.
Leczenie produktem Vectibix powinno być nadzorowane przez lekarza doświadczonego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.
EnglishSavene must be used under the supervision of doctors experienced in the use of anti-cancer medicines.
Preparat Savene powinien być stosowany pod nadzorem lekarzy doświadczonych w zakresie stosowania leków przeciwnowotworowych.
EnglishSavene is used to treat extravasation caused by some specific anti-cancer medicines known as ‘ anthracyclines’.
Preparat Savene stosuje się w leczeniu wynaczynienia określonych leków przeciwnowotworowych znanych jako „ antracykliny ”.
EnglishGemcitabine should only be prescribed by a physician qualified in the use of anti-cancer chemotherapy.
Gemcytabinę można podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza wykwalifikowanego w zakresie stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.
EnglishLapatinib treatment should only be initiated by a physician experienced in the administration of anti- cancer agents.
Leczenie lapatynibem może być rozpoczynane wyłącznie przez lekarza doświadczonego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.
EnglishDepoCyte was compared with methotrexate (another anti-cancer medicine), both medicines being administered intrathecally.
Preparat DepoCyte był porównywany z metotreksatem (innym lekiem przeciwnowotworowym), przy czym oba leki podawane były dooponowo.
EnglishGlivec is used in combination with other anti-cancer medicines in adults who have been newly diagnosed with Ph+ ALL.
Preparat Glivec stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi u osób dorosłych, u których niedawno rozpoznano ALL Ph+.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anti-cancer"

anti przyimek
Polish
cancer rzeczownik
melanotic cancer rzeczownik
Polish
glandular cancer rzeczownik
to find a cure for a cancer czasownik
colon cancer rzeczownik
ovarian cancer rzeczownik
to have cancer czasownik
pancreatic cancer rzeczownik