"anthem" po polsku

EN

"anthem" - polskie tłumaczenie

EN

anthem {rzeczownik}

volume_up
We recall the anthem being played at the Brandenburg Gate.
Przypominamy sobie, jak unijny hymn odgrywano przy Bramie Brandenburskiej.
Their repertoire includes the Croatian national anthem, a Bosnian love song and Serbian duets.
Ich repertuar zawiera Chorwacki hymn państwowy, Bośniackie pieśni miłosne i Serbskie duety.
It wants its own anthem, flag, day, currency and motto.
Chce mieć własny hymn, flagę, święto, walutę i dewizę.
anthem (też: hymn, song)
Their repertoire includes the Croatian national anthem, a Bosnian love song and Serbian duets.
Ich repertuar zawiera Chorwacki hymn państwowy, Bośniackie pieśni miłosne i Serbskie duety.

Przykłady użycia - "anthem" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe passion with which we've been singing the national anthem since we were kids.
Pasja, z jaką śpiewamy hymn narodowy, odkąd byliśmy dziećmi.
EnglishI am told, though, that I should not worry, because the flag and the anthem have been dropped.
Wmawia mi się jednak, że nie mam powodu do obaw, ponieważ zrezygnowano z flagi i hymnu.
EnglishI am sorry that the symbols of the European Union (the flag, anthem and motto) have been abandoned.
Z żalem przyjmuję odejście od symboli Unii Europejskiej (flagi, hymnu oraz dewizy).
EnglishThis is what our flag, our anthem, our motto and Europe Day represent.
Tym właśnie są nasza flaga, nasz hymn, nasza dewiza i Dzień Europy.
EnglishWe had an orchestra, we had the anthem, we had a choir; we started today, did we not, with the anthem.
Wysłuchaliśmy orkiestry, hymnu i chóru; czy dziś nie zaczęliśmy aby od hymnu?
EnglishTheir repertoire includes the Croatian national anthem, a Bosnian love song and Serbian duets.
Ich repertuar zawiera Chorwacki hymn państwowy, Bośniackie pieśni miłosne i Serbskie duety.
EnglishWe recall the anthem being played at the Brandenburg Gate.
Przypominamy sobie, jak unijny hymn odgrywano przy Bramie Brandenburskiej.
EnglishThis site introduces other symbols such as the European anthem and motto.
Na tej stronie internetowej przedstawiono również informacje dotyczące hymnu europejskiego i motta UE.
EnglishReal Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Hiszpański klub piłkarski Real Madryt ma flagę i hymn.
EnglishWe can make "You've got Hallelujah" the national anthem of cyberspace every lucky time we log on.
Możemy zrobić "You've got Hallelujah" hymnem cyberprzestrzeni za każdym pomyślnym logowaniem.
EnglishWe forced on them a version of our 12-star flag and a version of our national anthem.
Wymusiliśmy na nich przyjęcie ich wersji naszej flagi z 12 gwiazdami i ich narodowej wersji naszego hymnu.
EnglishOf course, they already had a flag, and they already had an anthem, but they went about building a new state.
Oczywiście mieli już flagę i hymn, ale rozpoczęli budowę nowego państwa.
EnglishYou told us that the flag and the anthem would be dropped, but I have not seen much evidence of that.
Obiecał nam pan rezygnację z flagi i hymnu, ale jak dotąd nic nie wskazuje na to, że tak się stanie.
EnglishWithin hours, this song became an anthem in my country.
W ciągu kilku godzin ta piosenka stała się hymnem w moim kraju.
EnglishDespite a common royal family, flag, national anthem and currency, Belgium continues to fall apart.
Pomimo posiadania wspólnej rodziny królewskiej, flagi, hymnu narodowego i waluty, w Belgii następuje rozłam.
EnglishIt wants its own anthem, flag, day, currency and motto.
Chce mieć własny hymn, flagę, święto, walutę i dewizę.
English(The House rose and listened to the European anthem)
(Posłowie powstali i odsłuchali hymn Unii Europejskiej)
EnglishA state has an anthem and a flag, cooperation does not.
Państwo ma hymn i flagę, współpraca ich nie ma.
EnglishI would ask you to rise for the European anthem.
Proszę o powstanie i wysłuchanie europejskiego hymnu.
EnglishWe do not therefore share the view that it is to be deplored that the flag and the anthem were taken out of the treaty.
Dlatego zatem nie podzielamy poglądu, że wykreślenie flagi i hymnu z Traktatu jest godne pożałowania.

Synonimy (angielski) dla "anthem":

anthem
English