"anterograde" po polsku

EN

"anterograde" - polskie tłumaczenie

EN

anterograde {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
anterograde (też: antegrade)
anterograde (też: antegrade)
anterograde (też: antegrade)
2. "amnesia", Medycyna
anterograde
volume_up
następowy {przym. m.} (amnezja)

Przykłady użycia - "anterograde" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
Ten eksperyment przeprowadziliśmy z grupą pacjentów cierpiących na amnezję następczą.
EnglishAmnesia Anterograde amnesia may occur using recommended therapeutic dosages, the risk increasing at higher dosages.
Amnezja Podczas stosowania leku w zaleconych dawkach terapeutycznych wystąpić może amnezja następcza, ryzyko jej wystąpienia zwiększa się po większych dawkach.
EnglishMemory and psychomotor impairment Benzodiazepines and benzodiazepine-like agents may induce anterograde amnesia and psychomotor impairment.
Zaburzenia pamięci i funkcji psychomotorycznych Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin mogą wywoływać amnezję następczą i zaburzenia funkcji psychomotorycznych.