"Antarctic" po polsku

EN

"Antarctic" - polskie tłumaczenie

volume_up
Antarctic {nazwa wł.}
EN

Antarctic {przymiotnik}

volume_up
Antarctic
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Brytyjskie Terytorium Antarktyczne

Przykłady użycia - "Antarctic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am a native of the country from which the Antarctic explorer Bellingshausen set out.
Jestem mieszkańcem kraju, z którego wyruszył badacz Antarktyki Bellingshausen.
EnglishThe icecap in the Western Antarctic is melting at an increasingly fast rate.
Lodowa pokrywa w Zachodniej Arktyce topnieje w coraz szybszym tempie.
EnglishThis is the ship that I spent the last three months on in the Antarctic.
To jest statek, na którym spędziłem ostatnie 3 miesiące na Antarktydzie.
EnglishNobody imagined that the West Antarctic Ice Sheet was this dynamic.
Nie wyobrażaliśmy sobie, że pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej jest tak dynamiczna.
EnglishThat's as bizarre as finding that the Antarctic on the Earth is hotter than the tropics.
Po analizie kolejnych zdjęć odkryliśmy, że z tych pęknięć wyrzucane są na powierzchnię księżyca kryształki lodu.
EnglishSo many of us are convinced now that West Antarctica, the West Antarctic Ice Sheet, is starting to melt.
Więc wielu z nas jest teraz przekonanych, że pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej zaczyna się topić.
EnglishObviously, there is a difference between the North Pole and the South Pole, the Arctic and the Antarctic.
Istnieje oczywiście różnica pomiędzy biegunem północnym a biegunem południowym, pomiędzy Arktyką i Antarktyką.
EnglishIt is not an unregulated landmass like the Antarctic.
Nie jest nieuregulowanym lądolodem jak Antarktyka.
EnglishThis was -- this is south of the Antarctic Circle.
To działo się na południe od koła podbiegunowego.
EnglishFishing activities in the Antarctic (vote)
Kontrola działalności połowowej w Antarktyce (głosowanie)
EnglishForty years ago, when I took ice samples at the Antarctic research station, we were as yet unaware of that fact.
Czterdzieści lat temu, kiedy pobierałem próbki lodu na stacji badawczej w Antarktyce, nie byliśmy jeszcze tego świadomi.
EnglishOr the Antarctic, where the continent is protected, but the surrounding ocean is being stripped of its krill, whales and fish.
Albo Antarktyda -- kontynent pod ochroną, ale ocean ją otaczający ogałacany jest z krylu, wielorybów i ryb.
EnglishFrench Southern and Antarctic Territories
EnglishI agree that you cannot draw an exact parallel between the Arctic and the Antarctic - I agree with the Commissioner there.
Zgadzam się, że nie można nakreślić dokładnej paraleli między Arktyką a Antarktyką - w tym względzie zgadzam się panią komisarz.
EnglishA treaty needs to be agreed - similar to the Treaty on the Antarctic - that prohibits the extraction of mineral resources in the region.
Należy uzgodnić traktat - podobny do Układu w sprawie Antarktyki - zakazujący wydobycia zasobów mineralnych w regionie.
EnglishBritish Antarctic Territory
EnglishUnlike the Antarctic, the Arctic is inhabited and traditionally, its natural resources are exploited to the detriment of the environment.
W przeciwieństwie do Antarktyki Arktyka jest zamieszkana, i tradycyjnie jej zasoby naturalne są eksploatowane ze szkodą dla środowiska.
EnglishPoint 8 mentions that the deglaciation of Greenland and of the west Antarctic ice sheet are examples of tipping points of climate change.
Punkt 8 wspomina, że cofanie się lodowców na Grenlandii i ubywanie pokrywy lodowej w zachodniej części Antarktyki stanowi przykład punktów krytycznych zmiany klimatu.
EnglishThe Arctic is quite different in many ways from the Antarctic, and it was only a few months ago, on 8 October 2008, that I spoke to this House on this very topic.
Arktyka różni się od Antarktyki pod wieloma względami. Zaledwie kilka miesięcy temu, 8 października 2008 r. przemawiałam w tej Izbie właśnie na ten temat.
EnglishYou said very directly that the Arctic is not the Antarctic, and that it would be unrealistic to copy the agreement on Antarctica for the Arctic Sea.
Powiedziała pani bardzo bezpośrednio, że Arktyka to nie Antarktyda i że kopiowanie porozumienia w sprawie Antarktyki dla potrzeb Morza Arktycznego byłoby pozbawione realizmu.

"antarctic ice" - polskie tłumaczenie

volume_up
antarctic ice
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"antarctic sea ice" - polskie tłumaczenie

volume_up
antarctic sea ice
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "Antarctic":

Antarctic