"to antagonize" po polsku

EN

"to antagonize" - polskie tłumaczenie

EN

to antagonize [antagonized|antagonized] {czasownik}

volume_up

Przykłady użycia - "to antagonize" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn vitro doripenem showed little potential to antagonize or be antagonized by other antibacterial agents.
In vitro wykazano nieznaczne wzajemne działanie antagonistyczne dorypenemu i innych antybiotyków.
EnglishAs it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
noś stosują jednocześ olanzapinę lekami, które powodują c nie z wydł enie uż
EnglishAs it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Mo liwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpo rednich i po rednich agonistów dopaminy, poniewa wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopamin.
EnglishAs it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Możliwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy, ponieważ wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopaminą.

Synonimy (angielski) dla "antagonism":

antagonism