EN

ant {rzeczownik}

volume_up
ant (też: emmet)
Each ant, then, as it comes back in, is contacting other ants.
Każda powracająca mrówka kontaktuje się z innymi.
No ant directs the behavior of any other ant.
Żadna mrówka nie kieruje zachowaniem innej.
And the amazing thing about this is that an ant lives only a year.
Niezwykłe jest to, że mrówka żyje 1 rok.

Przykłady użycia - "ant" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo we may be the only family that has an ant named after each one of us.
Być może jesteśmy jedyną rodziną, w której każdy ma mrówkę nazwaną swoim imieniem.
EnglishThe first is that the experience of the ant -- of each ant -- can't be very predictable.
Po pierwsze doświadczenie poszczególnej mrówki jest nie do przewidzenia.
EnglishBut I thought, perhaps the ant won't know, it'll probably move in.
Ale miałem nadzieję, że może mrówki tego nie zauważą i wprowadzą się.
EnglishAnd in subsequent climbs they could never find that ant again, and so no specimens have ever been collected.
W kolejnych podejściach nie znaleziono tej mrówki, więc nie zebrano żadnych okazów.
EnglishAnd all ant colonies have in common that there's no central control.
Charakterystyczny jest dla nich brak centralnego zarządzania.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Jesteś w lesie lub na pastwisku, i widzisz mrówkę ciągnącą pod górę źdźbło trawy.
EnglishBefore form I was storm, blind, ign'ant -- still am.
Przed moją przemianą byłam burzą, ślepą, ignorantką -- i wciąż nią jestem.
EnglishSo, ant colonies are a good example of an organization like that, and there are many others. ~~~ The web is one.
Kolonie mrówek są dobrym przykładem; chociaż jest wiele innych - jak Internet.
EnglishAnd so what the message is, is not any message that they transmit from one ant to another, but the pattern.
Wiadomość jaką sobie przekazują nie ma konkretnej treści, to tylko wzór.
EnglishAnd we can mark them individually so we know which ant is which.
Możemy oznaczać je pojedynczo, dzięki temu je rozpoznajemy.
EnglishThe ant's brain has been hijacked by a parasite that infects the brain, inducing suicidal behavior.
Mózg mrówki został uprowadzony przez pasożyta, który zaraża ten mózg, wywołując samobójcze zachowanie.
EnglishThe same ant doesn't do the same task over and over its whole life.
EnglishIf an ant fell into my rice, I couldn't see that either.
Jeśli mrówka wpadła mi do ryżu, tego też nie widziałam.
EnglishEach ant, then, as it comes back in, is contacting other ants.
Każda powracająca mrówka kontaktuje się z innymi.
EnglishAnd I thought, "These ants, are they looking for the queen ant?
I pomyślałem: "Czy te mrówki szukają królowej?
EnglishAnd the amazing thing about this is that an ant lives only a year.
EnglishAnd the pattern of these interactions determines whether the ant comes back out, and what it does when it comes back out.
A wzór tych interakcji determinuje decyzję mrówki o wyjściu na zewnątrz i podjęciu jakiegoś zadania.
EnglishThere's an ant crawling up a vertical surface.
Mamy tu mrówkę wspinającą się po pionowej ścianie.
EnglishHere from underneath is an ant foot, and when the claws don't dig in, that pad automatically comes out without the ant doing anything.
Kiedy pazury nie zakopują się, opuszka jest automatycznie wysuwana, bez interwencji mrówki.
EnglishSo, an ant starts out somewhere near the queen.
Życie mrówki rozpoczyna się w pobliżu królowej.

"anthropogenic greenhouse gas" - polskie tłumaczenie

anthropogenic greenhouse gas
Polish
  • antropogeniczne gazy cieplarniane
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"antibacterial gel" - polskie tłumaczenie

antibacterial gel
Polish
  • żel antybakteryjny
Więcej chevron_right

"antique glass" - polskie tłumaczenie

antique glass
Polish
  • antyczne szkło
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "ant":

ant