EN

answers {liczba mnoga}

volume_up
answers (też: responses)
It is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.
Dlatego też trudno jest w tej chwili udzielić szczegółowych odpowiedzi na ten temat.
However, we want some answers from the European Commission about the future.
Chcemy jednak usłyszeć kilka odpowiedzi Komisji Europejskiej na temat przyszłości.
These are questions that naturally require answers, which I am counting on receiving.
Oto pytania, które oczywiście wymagają odpowiedzi, na otrzymanie których liczę.
answers (też: solutions)
We have to think about that and not only think but also find answers to those questions.
Powinniśmy to przynajmniej rozważyć, a nawet znaleźć odpowiednie rozwiązania.
I am counting exclusively on this Europe 2020 strategy to find these answers.
Liczę, że rozwiązania tych problemów znajdziemy wyłącznie w ramach realizacji strategii "UE 2020”.
The common agricultural policy offers answers and solutions to these challenges of the future.
Wspólna polityka rolna zapewnia reakcję i oferuje rozwiązania tych problemów na przyszłość.

Przykłady użycia - "answers" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishIt is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.
Dlatego też trudno jest w tej chwili udzielić szczegółowych odpowiedzi na ten temat.
EnglishHowever, we want some answers from the European Commission about the future.
Chcemy jednak usłyszeć kilka odpowiedzi Komisji Europejskiej na temat przyszłości.
EnglishThese are questions to which we still need answers, and I hope that we will get them.
Są to pytania, które wciąż wymagają odpowiedzi, i mam nadzieję, że ją uzyskamy.
EnglishWe also, however, know that we have been able to find answers as the European Union.
Wiemy jednak również, że jako Unia Europejska potrafiliśmy znaleźć odpowiedzi.
EnglishThese are questions that naturally require answers, which I am counting on receiving.
Oto pytania, które oczywiście wymagają odpowiedzi, na otrzymanie których liczę.
EnglishThere is a whole series of answers for a whole series of causes, as the Minister said.
Jest cały szereg odpowiedzi na cały szereg przyczyn, jak powiedział pan minister.
EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
UE jest przerażona, że udzielimy całego szeregu niewłaściwych odpowiedzi.
EnglishRather, I think that answers must be given as soon as the solution is found.
Myślę raczej, że odpowiedzi należy udzielać wtedy, gdy istnieje rozwiązanie.
EnglishMrs Ashton did touch on some details, but her answers were disappointing.
O szczegóły otarła się pani Catherine Ashton, co zakończyło się rozczarowaniem.
EnglishThis is an exceptionally serious situation and we need exceptional answers.
To wyjątkowo poważna sytuacja, w związku z czym potrzebujemy wyjątkowych odpowiedzi.
EnglishHow then comfort ye me in vain, Seeing in your answers there remaineth [only] falsehood?
Jakoż mię tedy próżno cieszycie, gdyż w odpowiedziach waszych zostaje kłamstwo?
EnglishIn addition to those answers, I would now like to respond to some of the comments made.
Oprócz tych odpowiedzi chciałbym teraz odnieść się do niektórych zgłoszonych uwag.
EnglishWe must find answers to these questions before the European Council in June.
Na te pytania musimy znaleźć odpowiedzi jeszcze przed czerwcowym szczytem.
EnglishYou are not changing them in order to give citizens the answers they are waiting for.
Nie zmieniacie ich w celu zapewnienia obywatelom reakcji, na którą czekają.
EnglishMadam President, I shall try to provide some answers to the points raised.
Pani Przewodnicząca! Spróbuję znaleźć odpowiedzi na kilka poruszonych tutaj kwestii.
EnglishDiplomacy is good, but diplomacy of itself will not deliver all the answers.
Dyplomacja jest dobra, ale sama dyplomacja nie jest wystarczająca reakcją.
EnglishWe have to think about that and not only think but also find answers to those questions.
Powinniśmy to przynajmniej rozważyć, a nawet znaleźć odpowiednie rozwiązania.
EnglishIt answers my question in principle, but this is not a problem of principle.
W zasadzie jest to odpowiedź na moje pytanie, ale nie chodzi tu o zasadę.
Englishand all that heard him were amazed at his understanding and his answers.
I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad rozumem i nad odpowiedziami jego.

Synonimy (angielski) dla "answer":

answer
answerer