"to answer a question" po polsku

EN

"to answer a question" - polskie tłumaczenie

EN

to answer a question {czasownik}

volume_up
to answer a question (też: to answer the question)
odpowiadać na pytanie
to answer a question
Today, we must answer the question as to whether this goal is attainable.
Dzisiaj musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ten cel jest osiągalny.
Proszę odpowiedzieć na pytanie, pani poseł Lunacek.
I would like to answer the question from Mr Schulz about debts in Germany and in Spain.
Pragnę odpowiedzieć na pytanie pana posła Schulza dotyczące zadłużenia Niemiec i Hiszpanii.

Przykłady użycia - "to answer a question" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.
To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.
English. - I have been asked by Mr Almunia to answer this question.
komisarz. - Pan komisarz Almunia poprosił mnie, abym odpowiedziała na to pytanie.
EnglishI shall try to answer the question within the framework set by Mrs McCarthy.
Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w kontekście zarysowanym przez panią McCarthy.
English(NL) Thank you, Mr President, for giving me the opportunity to answer this question.
(NL) Dziękuję, Panie Przewodniczący, za danie mi sposobności odpowiedzi na to pytanie.
EnglishIt is a shame no one from the Council is here to answer that question.
Szkoda, że nie ma tu nikogo z Rady, kto mógłby nam odpowiedzieć na to pytanie.
EnglishThat was not a point of order, but would the Commissioner care to answer the question?
To nie był wniosek formalny, ale czy pan Komisarz chciałby odpowiedzieć na to pytanie?
EnglishThis does not answer the question of educational establishments and industry.
Nie jest to odpowiedź na potrzeby placówek edukacyjnych i przemysłu.
EnglishThe answer to Question 58 by Mr Heaton-Harris will be given in writing.
Odpowiedź na pytanie 58 zadane przez posła Heaton-Harrisa zostanie udzielona na piśmie.
EnglishWe have to answer the question, here, as to how this should be improved.
Powinniśmy odpowiedzieć sobie tutaj na pytanie, jak należy to usprawnić.
EnglishThat is why, unfortunately, I cannot answer this question, but it is very understandable.
Dlatego niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, jednak jest to bardzo zrozumiałe.
EnglishI would like to answer the question from Mr Schulz about debts in Germany and in Spain.
Pragnę odpowiedzieć na pytanie pana posła Schulza dotyczące zadłużenia Niemiec i Hiszpanii.
EnglishToday, we must answer the question as to whether this goal is attainable.
Dzisiaj musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ten cel jest osiągalny.
EnglishOf course, I would answer this question in the affirmative, since religions are part of culture.
Oczywiście moja odpowiedź byłaby twierdząca, ponieważ religie stanowią część kultury.
English. - (FR) (off-microphone) easily answer that question.
urzędujący przewodniczący Rady. - (FR) (wyłączony mikrofon) prostej odpowiedzi na to pytanie.
EnglishAnd no professors of clinical trial methodology are allowed to answer this question.
Profesorowie metodologii badań klinicznych nie mogą odpowiadać.
EnglishI would like to answer another question concerning the application of Article 139 of the Treaty.
Chciałbym odpowiedzieć na inne pytanie związane z zastosowaniem artykułu 139 Traktatu.
EnglishWe don't know, but perhaps if you deciphered the script, you would be able to answer this question.
Być może jeśli odczytamy to pismo, będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
EnglishThis question is by Mr Rutowicz and I urge the Council to answer this question directly.
Pytanie skierował pan poseł Rutowicz i apeluję do Rady o bezpośrednią odpowiedź na to pytanie.
EnglishI am happy to make the reports available, but I cannot answer the question in detail right now.
Chętnie udostępnię te sprawozdania, ale teraz nie mogę podać szczegółów.
EnglishI should like briefly to answer the question raised by Mr Pribetich as regards timing.
Chciałbym krótko odpowiedzieć na pytanie zadane przez panią poseł Pribetich, dotyczące terminarza.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to answer a question"

a przedimek/rodzajnik
answer rzeczownik
question rzeczownik