"anonymous" po polsku

EN

"anonymous" - polskie tłumaczenie

PL
EN

anonymous {przymiotnik}

volume_up
anonymous (też: faceless, unnamed)
An anonymous administrator was basically inviting people to join the page, and there was no plan.
Anonimowy admin zapraszał ludzi by przyłączyli się do tej strony, nie było żadnego planu.
. ~~~ (Laughter) Sadly, he's anonymous.
(Śmiech) Niestety, rekordzista jest anonimowy.
Or an anonymous police officer for whom protection of human rights may be a very minor issue?
Czy też anonimowy funkcjonariusz policji, dla którego ochrona praw człowieka będzie sprawą bardzo mało istotną?
anonymous (też: faceless, nameless)

Przykłady użycia - "anonymous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
EnglishAll of its findings are based on anonymous sources and are therefore impossible to verify.
Wszystkie ustalenia są oparte o anonimowe źródła, co uniemożliwia ich weryfikację.
EnglishThat means that the data held on the TFTP database are effectively anonymous.
To oznacza, że dane przechowywane w bazie danych TFTP są anonimowe.
EnglishSign-in isn't required, so viewers and editors may show up as anonymous.
Logowanie się nie jest wymagane, więc przeglądający i redaktorzy mogą pozostać anonimowi.
EnglishSo, what's unique about the site is that it's anonymous, and it has no memory.
Co wyjątkowe, jest to witryna anonimowa i nie posiada pamięci.
EnglishI would remind Commissioner Frattini that our sources in this case were not anonymous.
Chciałbym przypomnieć komisarzowi Frattiniemu, że nasze źródła nie były w tym przypadku anonimowe.
EnglishHere are two individuals represented by their anonymous ID codes.
Tutaj są dwie osoby oznaczone anonimowymi numerami identyfikacyjnymi.
EnglishAn anonymous administrator was basically inviting people to join the page, and there was no plan.
Anonimowy admin zapraszał ludzi by przyłączyli się do tej strony, nie było żadnego planu.
EnglishIndependent analysis from anonymous employees on their surveys.
Niezależna analiza badań przeprowadzonych na anonimowych pracownikach.
EnglishWhere are the campaigns for increasing access to tests, which should be free and anonymous?
Gdzie są kampanie na rzecz zwiększenia dostępu do testów, które powinny być bezpłatne i anonimowe?
EnglishBut in this barrage of noise that I'm putting out, I actually live an incredibly anonymous and private life.
Ale poza tą fasadą chaosu, który tam się wyczynia, żyję nadzwyczaj anonimowo.
EnglishAn anonymous, faceless, nameless person gets in contact with the network, and then gets an identity.
Osoba anonimowa, bez twarzy i nazwiska, wchodzi w kontakt z siecią i nagle zyskuje tożsamość.
EnglishNow, so far I've mentioned the hackers Anonymous who are a politically motivated hacking group.
Do tej pory wspomniałem o hakerach takich jak Anonymous, którzy są grupą hakerską motywowaną politycznie.
EnglishBut it turns out that only about 18 percent of all the edits to the website are done by anonymous users.
Ale okazuje się, że tylko około 18 procent edycji w witrynie przeprowadzają anonimowi użytkownicy.
EnglishOr an anonymous police officer for whom protection of human rights may be a very minor issue?
Czy też anonimowy funkcjonariusz policji, dla którego ochrona praw człowieka będzie sprawą bardzo mało istotną?
EnglishThe obligatory marking requirement will be an incentive to start counterfeiting parts of anonymous goods.
Wymóg obowiązkowego oznaczania będzie zachętą do rozpoczęcia procederu podrabiania części anonimowych towarów.
EnglishSo you create a bridge between the media and the anonymous women.
EnglishSo we do have edits by anonymous users, which is one of the most controversial and intriguing things about Wikipedia.
Edycja bywa anonimowa, co jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i intrygujących aspektów Wikipedii.
EnglishIn fact, the anonymous admin job was to collect ideas, help people to vote on them and actually tell them what they are doing.
Admin tylko zbierał pomysły, pozwalał na głosowanie pozwalał na głosowanie i mówił im co robili.
EnglishAll comments received are anonymous and we do not keep data on people using the website or sending feedback.
Otrzymywane uwagi są anonimowe i nie przechowujemy danych osób korzystających z portalu lub wysyłających swoje opinie.

"anonymous gift" - polskie tłumaczenie

anonymous gift
Polish
  • anonimowy prezent
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "anonymous":

anonymous
English
anonym
anonymity