EN

anointed {przymiotnik}

volume_up
anointed (też: ponderous)

Przykłady użycia - "anointed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with thine anointed.
Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni.
EnglishNow he that establisheth us with you in Christ, and anointed us, is God;
Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest;
EnglishAnd they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed them.
I wyganiali wiele dyjabłów, i wiele chorych olejkiem mazali i uzdrawiali je.
EnglishAnd Zadok the priest took the horn of oil out of the Tent, and anointed Solomon.
Tedy wziął Sadok kapłan róg olejku z namiotu, i pomazał Salomona.
EnglishThen said he, These are the two anointed ones, that stand by the Lord of the whole earth.
I rzekł: Teć są one dwie oliwy, które są u Panującego na wszystkiej ziemi.
English[Saying], Touch not mine anointed ones, And do my prophets no harm.
Mówiąc: Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego.
EnglishMy head with oil thou didst not anoint: but she hath anointed my feet with ointment.
Nie pomazałeś oliwą głowy mojej, ale ta maścią pomazała nogi moje.
EnglishJehovah is their strength, And he is a stronghold of salvation to his anointed.
Pan jest mocą swych, i mocą zbawienia pomazańca swego on jest.
English[Saying], Touch not mine anointed ones, And do my prophets no harm.
Nie tykajcie pomazańców moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego.
EnglishFor thy servant David's sake Turn not away the face of thine anointed.
Dla Dawida, sługi twego, nie odwracaj oblicza pomazańca twego.
EnglishThen washed I thee with water; yea, I thoroughly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil.
I omyłem cię wodą, a spłukawszy krew twoję z ciebie, pomazałem cię olejkiem;
EnglishAnd David said unto him, How wast thou not afraid to put forth thy hand to destroy Jehovah's anointed?
Zatem rzekł do niego Dawid: Jakożeś się nie bał ściągnąć ręki twej, abyś zabił pomazańca Pańskiego?
EnglishAs Jehovah liveth, ye are worthy to die, because ye have not kept watch over your lord, Jehovah's anointed.
Jako żywy Pan, żeście winni śmierci, którzyście nie strzegli pana waszego, pomazańca Pańskiego.
EnglishAnd it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely Jehovah's anointed is before him.
A gdy przyszli, ujrzał Elijaba, i rzekł: Zaiste ten jest przed Panem pomazaniec jego.
EnglishWhen he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and anointed his eyes with the clay,
To rzekłszy plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onem błotem oczy ślepego,
EnglishThis was the dedication of the altar, after that it was anointed.
Toć było poświęcenie ołtarza po pomazaniu jego.
EnglishI have found David my servant; With my holy oil have I anointed him:
W on czas mówiąc w widzeniu do świętego twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu.
EnglishAnd the anointed priest shall bring of the blood of the bullock to the tent of meeting:
Odejmie też gardziel jego z pierzem jego, a porzuci je blisko ołtarza ku wschodniej stronie, na miejsce, gdzie popiół bywa;
EnglishBut my horn hast thou exalted like [the horn of] the wild-ox: I am anointed with fresh oil.
EnglishAnd he poured of the anointing oil upon Aaron's head, and anointed him, to sanctify him.
I rozrąbie go na sztuki, i głowę jego, i tłustość jego; a włoży je kapłan porządnie na drwa, które są na ogniu, który jest na ołtarzu.

Synonimy (angielski) dla "anointment":

anointment
English
anointing
English