"annual leave" po polsku

EN

"annual leave" - polskie tłumaczenie

EN

annual leave {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "annual leave" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn a calendar year, full-time employees are entitled to annual leave as follows:
Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, w roku kalendarzowym, wynosi:
EnglishFull-time employees are entitled to annual leave as follows:
Wymiar corocznego urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin jest następujący:
Englishaccess to employment, working conditions including salary and paid annual leave, and dismissal – as they do for national staff.
w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy, w tym wynagrodzenia i płatnego urlopu, oraz zwolnienia − jak wobec pracowników krajowych.
English Every worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest periods and to an annual period of paid leave.
    Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.
English Every worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest periods and to an annual period of paid leave.
    Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "annual leave"

leave rzeczownik
annual przymiotnik
to leave czasownik