"annual income" po polsku

EN

"annual income" - polskie tłumaczenie

EN

annual income {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "annual income" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd if we look where the income ends up -- the income -- this is 100 percent the world's annual income.
Gdy przyjrzymy się gdzie kończą się dochody, to jest 100 procent światowych dochodów rocznie.
EnglishMy gross annual income is ______.
EnglishAnd the result of that is, we're going to generate 83,000 new jobs, four billion dollars a year in annual income, and reduce the CO2 emissions by 174 million tons a year.
W wyniku tego powstanie 83,000 nowych miejsc pracy, zaoszczędzimy 4 miliardy dolarów i zredukujemy emisję CO2 o 174 miliony ton rocznie.
EnglishOf the 15 old Member States, the per capita debt of the population in 12 Member States exceeds EUR 16 000, which accounts for 90% of the average annual family income.
W 12 na 15 starych państw członkowskich zadłużenie na jednego mieszkańca przekracza 16 000 euro, co stanowi 90% średniego rocznego dochodu w rodzinie.
EnglishYou can see his current annual income -- this is the percentage of his paycheck that he can take home today -- is quite high, 91 percent, but his retirement income is quite low.
Widzicie jego aktualny roczny dochód, a to procent wypłaty, którą dzisiaj może wziąć do domu - dość wysoki, 91 procent - natomiast jego dochód emerytalny jest dość niski.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "annual income"

income rzeczownik
annual przymiotnik
annual meeting rzeczownik
net income rzeczownik
proof of income rzeczownik
annual equivalent rate rzeczownik
annual leave rzeczownik
annual report rzeczownik
annual revenue rzeczownik
annual turnover rzeczownik
taxable income rzeczownik
middle income przymiotnik
annual aberration rzeczownik
annual parallax rzeczownik