EN

annoying {przymiotnik}

volume_up
The shock isn't painful, but it's a little annoying.
Wstrząs nie jest bolesny, ale dość irytujący.
I therefore find this preventive censure of the Italian Prime Minister very annoying.
Dlatego uważam, że taka profilaktyczna krytyka premiera Włoch jest bardzo irytująca.
Girl: Well sometimes my sister can be kind of annoying.
Dziewczyna: Moja siostra potrafi być czasem irytująca.
To, co się obecnie dzieje, jest denerwujące.
Jest to dla mnie wielce denerwujące.
And then eventually we realize it's getting annoying to talk about the skier in the lower left-hand side of the screen or the skier just above the mid line.
W końcu dostrzegamy, że to denerwujące rozmawiać o narciarzach na dole po lewej albo narciarzach powyżej linii środkowej.
annoying
volume_up
wkurzający {przym. m.} [pot.]
So the idea is we can make advertising useful, not just annoying, right?
Chodzi o to, by reklamy były pożyteczne, a nie wkurzające, tak?

Przykłady użycia - "annoying" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI mean, there are just so many stupid, annoying... won' thless people on this planet.
Znaczy, jest tyle głupich, irytujących... beznadziejnych ludzi na tej planecie.
EnglishI therefore find this preventive censure of the Italian Prime Minister very annoying.
Dlatego uważam, że taka profilaktyczna krytyka premiera Włoch jest bardzo irytująca.
EnglishSo the idea is we can make advertising useful, not just annoying, right?
Chodzi o to, by reklamy były pożyteczne, a nie wkurzające, tak?
EnglishThe more spam you mark, the better our system will get at weeding out those annoying messages.
Im więcej spamu oznaczysz, tym lepszy będzie system w oddzielaniu tych irytujących wiadomości.
EnglishIt is most annoying that the social justification for aid is losing ground.
Bardzo trudno ze spokojem przyjąć fakt, iż społeczne uzasadnienie przyznawania pomocy traci swoje podstawy.
EnglishThey look like TV cameras, monitors, annoying radio mics.
Właśnie tej magicznej przemianie próbowałem przyjrzeć się w przedsięwzięciu znanym jako „Projekt: toster”.
EnglishGirl: Well sometimes my sister can be kind of annoying.
Dziewczyna: Moja siostra potrafi być czasem irytująca.
EnglishThe second aspect is that I find it annoying that the European Union subsidises the cultivation of tobacco.
Drugi aspekt jest taki, że uważam za godny ubolewania fakt, iż Unia Europejska subsydiuje uprawy tytoniu.
EnglishI also find it annoying that the Council leaves us with our backs to the wall every time, and that we just have to like it or lump it.
Drażni mnie też, że Rada za każdym razem przypiera nas do muru i zawsze musimy ulegać.
EnglishThe last point is quite an annoying one.
Ostatnia kwestia wiąże się niestety z pewnym rozczarowaniem.
EnglishThe shock isn't painful, but it's a little annoying.
EnglishHow annoying would that be? (Laughter) "Must try harder."
EnglishFor me, this area is still perhaps the most annoying expression of the democratic deficit in the European Union.
Dla mnie obszar ten jest nadal być może najbardziej irytującym przejawem deficytu demokracji w Unii Europejskiej.
EnglishBrussels is annoying the public more and more and seems to be a mad bureaucracy which acts despotically.
Bruksela coraz bardziej denerwuje obywateli i wydaje się stanowić szaloną biurokrację, która działa w sposób despotyczny.
EnglishYou know, I hear it too and it's annoying.
Wie pan, ja też to słyszę i działa mi to na nerwy.
EnglishAnd I'm sure I'm in good company in finding that tremendously annoying -- when someone tells you it's impossible.
Myślę, że jestem wśród ludzi, którzy, jak ja, uznają za niesamowicie irytujące -- kiedy ktoś mówi Wam, że coś jest niemożliwe.
EnglishHow many of you found it really, really annoying?
EnglishWhat is happening now is annoying.
EnglishIt's pretty annoying for the fishermen.
EnglishI find it very annoying.

Synonimy (angielski) dla "annoying":

annoying