EN

to annoy [annoyed|annoyed] {czasownik}

volume_up
to annoy (też: to bother)
Simply because merely submitting this request would annoy Washington.
Tylko i wyłącznie dlatego, że samo przedstawienie takiej prośby mogłoby zdenerwować władze amerykańskie.
In fact, the main beneficiaries would have been the major importers, who are naturally annoyed by any attempt to curb their abusive practices.
W rzeczywistości głównymi beneficjentami byliby najwięksi importerzy, którzy są oczywiście zdenerwowani każdą próbą ograniczenia swoich bezprawnych praktyk.
I was rather annoyed by what our fellow Member Mr Kaczmarek has just said, and that is why I am not going to read my paper.
Zdenerwowało mnie trochę to, co powiedział właśnie poseł Kaczmarek i dlatego właśnie nie przeczytam tekstu mojego wystąpienia.
to annoy
to annoy
volume_up
czepić się {czas. zwr. dk} [pot.]
Yes, yes, I know, May 68, it annoys you, you always come out with the same old thing.
Tak, wiem. Maj '68, denerwuje to pana, zawsze powtarza pan to samo.
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Denerwuje to wielu ludzi i jak już powiedziano, oprócz alibi nie przyniosło żadnych efektów.
JN: And how can you avoid being annoyed by her?
JN: I jak możesz sprawić, żeby cię nie denerwowała?
Czemu mielibyśmy irytować ich jeszcze bardziej?
Your users care about your community and are annoyed by spam too.
Twoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.
It also annoys me when projects are funded with EU money which are not absolutely necessary.
Irytuje mnie również, gdy projekty finansowane są ze środków UE w sytuacji, gdy nie są one bezwzględnie konieczne.
That surprises and annoys us, and it must call us into action.
To nas zaskakuje i drażni, ale powinno skłonić do działania.
Do you want to know what honestly annoys me?
Czy chcą Państwo wiedzieć, co naprawdę mnie drażni?
I also find it annoying that the Council leaves us with our backs to the wall every time, and that we just have to like it or lump it.
Drażni mnie też, że Rada za każdym razem przypiera nas do muru i zawsze musimy ulegać.
to annoy (też: to bug, to nark, to peeve)
volume_up
wkurzać {czas. ndk} [pot.]
It's pretty annoying for the fishermen.
Rybaków to strasznie wkurza.
to annoy
volume_up
grać na nerwach {czas. ndk} [przen.]
to annoy

Przykłady użycia - "to annoy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSimply because merely submitting this request would annoy Washington.
Tylko i wyłącznie dlatego, że samo przedstawienie takiej prośby mogłoby zdenerwować władze amerykańskie.
EnglishWhy should we annoy them even more?
EnglishBut she never uses them to annoy or attack. Karin Henkel much rather formulates her demands in the tone of a great love for theatre.
Preuβer napisał mianowicie, iż przedstawienie było „tak niemodne, że można je określić mianem staromodnego”.
English♫ For my parents I hate to annoy: ♫
EnglishYou can stay at my place, eat my food... wear my clothes, ask for money, play with my pig... sleep in my bed, just don't annoy me with that question!
Możesz tu mieszkać, jeść moje jedzenie... nosić moje rzeczy, prosić o pieniądze, bawić sie z moją świnią... spać w moim łóżku, ale przestań mnie denerwować tym pytaniem!