EN

annexe {rzeczownik}

volume_up
Above all, we do not want the annexes to be binding on the Member States.
Przede wszystkim nie chcemy, by załączniki były wiążące dla państw członkowskich.
The Protocols and Annexes to this Treaty shall form an integral part thereof.
Protokoły i załączniki załączone do niniejszego Traktatu stanowią jego integralną część.
Two further draft resolutions pertain to Regulation (EC) No 883/2004 and its annexes.
Dwa następne projekty wniosków dotyczą rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i jego załączników.

Przykłady użycia - "annexe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe disused railway platform and the two four-storey annexe buildings were demolished.
Wyburzono nieużywany już peron kolejowy i dwa czterokondygnacyjne aneksy.
EnglishSummary of Products Characteristic proposed by the applicant has been amended as set out in Annexe III.
Produktu Leczniczego zaproponowana przez wnioskodawcę została zmieniona zgodnie z Załącznikiem III.
EnglishThe two wing buildings were linked to four-storey annexe buildings which were split into restaurants, flats and the customs area.
Oba budynki skrzydłowe łączyły się z czteropiętrowymi aneksami, w których znajdowały się restauracje, mieszkania i urząd celny.
EnglishParts of the annexe buildings were carefully pulled down by hand so that the bricks can be used to renovate the facade of the former Grossmarkthalle.
Elementy aneksów zostały rozebrane ręcznie, tak by cegły z rozbiórki mogły zostać wykorzystane do renowacji elewacji Grossmarkthalle.
EnglishAmong other things, the preliminary construction work included the demolition of the two annexe buildings to the east and west of the Grossmarkthalle and the construction of the pile foundations
Roboty przygotowawcze objęły m.in. wyburzenie dwóch aneksów przy wschodnim i zachodnim skrzydle Grossmarkthalle oraz położenie fundamentów palowych.

Synonimy (angielski) dla "annexe":

annexe
annex
annexation