EN

annexation {rzeczownik}

volume_up
annexation
Personally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.
Osobiście powiedziałbym, że jest to równe aneksji jednego kraju przez drugi.
Also, why was the annexation of East Jerusalem singled out for mention at this critical time?
Dlaczego w tym krytycznym czasie skupiono się wyłącznie na aneksji Wschodniej Jerozolimy?
The annexation of sovereign Georgian territory cannot be brushed under the carpet, either by Russia or the EU.
Ani Rosja, ani UE nie może zamieść pod dywan faktu aneksji suwerennego terytorium gruzińskiego.
annexation

Przykłady użycia - "annexation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPersonally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.
Osobiście powiedziałbym, że jest to równe aneksji jednego kraju przez drugi.
EnglishAlso, why was the annexation of East Jerusalem singled out for mention at this critical time?
Dlaczego w tym krytycznym czasie skupiono się wyłącznie na aneksji Wschodniej Jerozolimy?
EnglishThe annexation of sovereign Georgian territory cannot be brushed under the carpet, either by Russia or the EU.
Ani Rosja, ani UE nie może zamieść pod dywan faktu aneksji suwerennego terytorium gruzińskiego.
EnglishWhereas condemnation has greeted Russia's effective annexation of parts of the sovereign state of Georgia, even the tone from within the EU has varied.
O ile skuteczne przyłączenie przez Rosję części suwerennej Gruzji spotkało się z potępieniem, to ton wewnątrz UE był różny.
EnglishWith the help of the Georgian President, the Kremlin is completing, resolutely and by military means, the political annexation of Abkhazia and South Ossetia.
Z pomocą gruzińskiego prezydenta Kreml dokonał środkami wojskowymi zdecydowanej aneksji terenów Abchazji i Południowej Osetii.
EnglishThe occupation and annexation of the Baltic states in 1940 was not typical, as it had been attempted to cover it up under the guise of social liberation.
Okupacja i aneksja krajów bałtyckich w 1940 r. nie była typowa, ponieważ próbowano ją zakamuflować pod pozorem wyzwolenia społecznego.
EnglishIn particular Russia needs to know that we will not tolerate the annexation and recognition of the sovereign Georgian territories seized in last summer's war.
W szczególności Rosja musi wiedzieć, że nie będziemy tolerować aneksji i uznania suwerennych terytoriów gruzińskich, zajętych w wyniku wojny, która toczyła się w lecie zeszłego roku.
EnglishIn 1918, the Romanian National Assembly held in Gyulafehérvár proclaimed the right of the Hungarian minority of Transylvania to self-government following the annexation of Transylvania to Romania.
W 1918 roku, po przyłączeniu Siedmiogrodu do Rumunii, rumuńskie Zgromadzenie Narodowe zebrane w Gyulafehérvár ogłosiło prawa węgierskiej mniejszości w Siedmiogrodzie do samorządu.

Synonimy (angielski) dla "annexation":

annexation
annex
annexe