"annals" po polsku

EN

"annals" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

annals {liczba mnoga}

volume_up
annals
volume_up
annały {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "annals" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe political persecution, gratuitous violence, hunger, suffering and the deaths of many citizens are Mugabe's recent 'work', which need to go down in the annals of history.
Polityczne prześladowania, nieuzasadniona przemoc, głód, cierpienie i śmierć wielu obywateli to ostatnie "dokonania” Mugabe, które muszą przejść do historii.
EnglishStalin's regime ripped out many pages from the annals of European history and your duty is therefore to open archives in the former Soviet Union and to replace those missing pages.
Reżim stalinowski wydarł wiele stron z annałów historii Europy, a więc naszym obowiązkiem jest otwarcie archiwów byłego Związku Radzieckiego i uzupełnienie brakujących kart.

Synonimy (angielski) dla "annals":

annals