"animosity" po polsku

EN

"animosity" - polskie tłumaczenie

EN

animosity {rzeczownik}

volume_up
animosity (też: rancour)
Personal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Nie wolno powoływać się na osobiste animozje jako na quasi uzasadnienie quasi "odruchowego prawodawstwa”.
There may be animosities, but I agree that we must absolutely condemn this expression.
Mogą istnieć pewne animozje, ale zgadzam się co do tego, że kategorycznie musimy potępić to wyrażenie.
Such action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity.
Jak można się było spodziewać, taka skarga spowodowała opóźnienie, była kosztowna i do pewnego stopnia mogła wywołać międzyinstytucjonalną animozję, której można było uniknąć.

Przykłady użycia - "animosity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYour wife wanted me to assure you there's no deepening of animosity --
Żona prosiła, bym pana zapewnił, iż nie żywi żadnej urazy --
EnglishLet me say that I do not have any animosity towards the US.
Pozwolę sobie rzec, iż nie żywię żadnej wrogości w stosunku do USA.
EnglishDespite centuries of animosity, decades of violence and thousands of people killed, 1998 saw the conclusion of an historic agreement.
Pomimo wieków wrogości, dziesiątków lat przemocy i tysięcy zabitych, w 1998 roku doprowadzono do historycznego porozumienia.
EnglishThe governments of Rwanda and Nairobi signed a peace settlement in November 2007 as an attempt to resolve the animosity between the two countries.
Rządy Rwandy i Nairobi podpisały porozumienie pokojowe w listopadzie 2007 roku, stanowiące próbę zażegnania wrogości pomiędzy tymi dwoma krajami.
EnglishI do not understand this apparent animosity towards the small local media coming from the left, as it allows us to get as close as we can to ordinary people.
Nie rozumiem tej oczywistej animozji lewicy względem niewielkich lokalnych mediów, które pozwalają nam przecież przybliżyć się do zwykłych ludzi.
EnglishSuch action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity.
Jak można się było spodziewać, taka skarga spowodowała opóźnienie, była kosztowna i do pewnego stopnia mogła wywołać międzyinstytucjonalną animozję, której można było uniknąć.

Synonimy (angielski) dla "animosity":

animosity