"animation" po polsku

EN

"animation" - polskie tłumaczenie

EN

animation {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
animation
So "Nyan Cat" is a looped animation with looped music. ~~~ It's this, just like this.
"Nyan Cat" jest zapętloną animacją z zapętloną muzyką, jak właśnie widzicie.
This animation from my friends at Proton Studios shows looking at the Big Bang from the outside.
To animacja kolegów z Proton Studios pokazująca Wielki Wybuch z zewnątrz.
So, this is an actual dynamic simulation animation.
To animacja dynamicznej symulacji.
2. IT
animation
So "Nyan Cat" is a looped animation with looped music. ~~~ It's this, just like this.
"Nyan Cat" jest zapętloną animacją z zapętloną muzyką, jak właśnie widzicie.
This animation from my friends at Proton Studios shows looking at the Big Bang from the outside.
To animacja kolegów z Proton Studios pokazująca Wielki Wybuch z zewnątrz.
So, this is an actual dynamic simulation animation.
To animacja dynamicznej symulacji.

Przykłady użycia - "animation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat is it about animation, graphics, illustrations, that create meaning?
Co jest takiego w animacji grafice czy ilustracjach - co definiuje ich znaczenie?
EnglishJohn went on, and Michael did too, to become some of the inventors of computer animation.
Później John, i Michael też, zostali jednymi z wynalazców animacji komputerowej.
EnglishSo "Nyan Cat" is a looped animation with looped music. ~~~ It's this, just like this.
"Nyan Cat" jest zapętloną animacją z zapętloną muzyką, jak właśnie widzicie.
EnglishYou can add as many animations to a slide as you’d like, with one animation per shape.
Do slajdu możesz dodać tyle animacji, ile chcesz (po jednej animacji na jeden kształt).
EnglishI’m working a lot with motion and animation, and also I'm an old DJ and a musician.
Pracuję obecnie w dziedzinie grafiki i animacji a kiedyś byłem DJ-em, zajmowałem się muzyką.
EnglishSo these ideas of suspended animation are not just about cells and weird, little organisms.
Ale pomysł ten nie dotyczy tylko pojedynczych komórek i drobnych organizmów.
EnglishWe specialize in high-quality facial animation for video games and films.
Specjalizujemy się w wysokiej jakości animacji twarzy dla potrzeb gier video oraz filmów.
EnglishBut we really wanted to prove that you could tell stories completely different in animation.
Chcieliśmy dowieść, że w animacji można opowiedzieć zupełnie inne historie.
EnglishAnd I thought that epitomized perfectly what everybody thought animation had to be at the time.
Uważam, że doskonale to uosabiało to czym wszyscy myśleli, że jest animacja.
EnglishNow, usually when I mention suspended animation, people will flash me the Vulcan sign and laugh.
Zwykle gdy o tym wspomnę, ludzie pokazują mi gesty ze StarTreka i śmieją się.
EnglishSo there it is, 50 years later, sitting there -- sort of suspended animation.
Więc oto on, po 50 latach, jest tutaj. ~~~ Jakby zahibernowany.
EnglishThis animation from my friends at Proton Studios shows looking at the Big Bang from the outside.
To animacja kolegów z Proton Studios pokazująca Wielki Wybuch z zewnątrz.
EnglishI'm talking about the concept of using suspended animation to help people out in trauma.
Mówię o wykorzystaniu hibernacji, by pomóc ludziom przeżyć uraz.
EnglishI project 3D animation on all the four surfaces of the stage which I interact with.
Wykorzystuję projekcje animacji 3D na wszystkie cztery powierzchnie sceny, z którymi wchodzę w interakcje.
EnglishEmily: Image Metrics is a markerless, performance-driven animation company.
Emily: Image Metrics jest wiedzioną zapotrzebowaniem firmą tworzącą animacje, nie korzystającą z markerów.
EnglishAnd as you see on this animation, what Kepler is going to detect is just the dimming of the light from the star.
Dzięki tej animacji zobaczycie to co wykrywa Kepler, przyćmienie światła gwiazdy.
EnglishAnd this animation here shows you one example of the techniques that we use, called adaptive optics.
podwyższenie pensji, lub lepsze dzieciaki. ~~~ Ta animacja pokazuje techniki jakie wykorzystujemy.
EnglishImage Metrics is a markerless, performance-driven animation company.
Emily: Image Metrics jest wiedzioną zapotrzebowaniem firmą tworzącą animacje, nie korzystającą z markerów.
EnglishAnd we're going to go down into the Axial Seamount using animation.
Zejdziemy w dół do Axial Seamount używając animacji.
English. ~~~ It brings together image and text and animation and sound and touch.
Reaguje na nasz dotyk, wie, gdzie się znajdujemy, łączy tekst z obrazem, animacją, dźwiękiem i dotykiem.