"animals" po polsku

EN

"animals" - polskie tłumaczenie

EN

animals {liczba mnoga}

volume_up
animals
In your speech, you described animals being transported for slaughter as of low value.
W swoim przemówieniu określił pan zwierzęta przewożone na ubój jako zwierzęta o niskiej wartości.
It's a part of the space that's accessible to animals; since we are animals, we are a subset of that.
Wycinek przestrzeni dostępnej zwierzętom, jako zwierzęta, jesteśmy jej podzbiorem.
By protecting animals from inhuman treatment we protect our own humanity.
Chroniąc zwierzęta przed nieludzkim traktowaniem, chronimy też własne człowieczeństwo.

Przykłady użycia - "animals" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn studies in pregnant animals, interferons have sometimes caused miscarriage.
W badaniach na ciężarnych zwierzętach interferony powodowały czasami poronienie.
EnglishNo prenatal and postnatal reproductive studies have been conducted in animals.
Nie wykonano przedporodowych i poporodowych badań rozrodczości na zwierzętach.
EnglishIn animals, imatinib and/ or its metabolites were extensively excreted in milk.
U zwierząt imatynib i (lub) jego metabolity w znacznym stopniu przenikają do mleka.
EnglishThere's a lot of animals that use this trick, for example this black dragonfish.
Jest wiele zwierząt, używających tej sztuczki, na przykład ten czarny wężor.
EnglishWe can also use satellite tags to track animals as they move through the oceans.
Używamy również nadajników satelitarnych do namierzania zwierząt wędrownych.
EnglishCloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Klonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.
English- (PL) Madam President, pesticides are harmful to the environment and to animals.
(PL) Pani przewodnicząca! Pestycydy są środkami groźnymi dla zwierząt i środowiska.
EnglishThe available data in animals support the carcinogenic potential of busulfan.
Dostępne dane z badań na zwierzętach potwierdzają działanie rakotwórcze busulfanu.
EnglishTomorrow, we will be debating the placing on the market and use of feed for animals.
Jutro, będziemy debatować o wprowadzaniu do obrotu i używaniu paszy dla zwierząt.
English. - Protecting animals from cruelty is a very important responsibility.
na piśmie. - Ochrona zwierząt przed okrucieństwem to bardzo ważny obowiązek.
EnglishDo not use in animals with severe systemic disease or in animals that are moribund.
Nie stosować u zwierząt z ciężkimi chorobami układowymi ani u zwierząt konających.
EnglishDo not use in animals less than 10 weeks of age or less than 3 kg bodyweight.
Nie stosować u zwierząt w wieku poniżej 10 tygodni lub o masie ciała poniżej 3 kg.
EnglishNot considered pharmacologically active at the doses administered to the animals
W dawkach podawanych zwierzętom nie jest uważana za czynną farmakologicznie
EnglishThe BSE crisis proved that what we feed our animals needs to be regulated.
Kryzys związany z BSE wykazał, że problem pasz dla zwierząt wymaga uregulowania.
EnglishThis is about protecting laboratory animals and not about business profits.
Dotyczy on ochrony zwierząt laboratoryjnych, a nie zysków podmiotów gospodarczych.
EnglishWe have the animaloid -- and the normal robots inspired by animals, insectoid, so on.
Mamy "zwierzętoidy", roboty inspirowane zwierzętami, insektoidy i tym podobne.
EnglishAnd unlike all of the other animals, we are obsessed with trying to figure it out.
I w przeciwieństwie do wszystkich innych zwierząt, obsesyjnie próbujemy to zrozumieć.
EnglishUnnecessary trials are still taking place, both on animals and on human beings.
Wciąż wykonuje się zbędne testy zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach.
EnglishWe have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
Musi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.
EnglishThere are no side effects reported in animals who have been treated with Cortavance.
Nie zaobserwowano działań niepożądanych u zwierząt leczonych preparatem Cortavance.