"animal's" po polsku

EN

"animal's" - polskie tłumaczenie

EN

animal's {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "animal's" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMalta Bayer Animal Health GmbH D-51368 Leverkusen Germany Tel: +49 2173 38 4012
Malta Bayer Animal Health GmbH D- 51368 Leverkusen Germany Tel: +49 2173 38 4012
EnglishIn animal studies, ribavirin produced reversible effects on spermatogenesis (see
W badaniach na zwierzętach rybawiryna ma przemijający wpływ na spermatogenezę
EnglishAnimal studies have shown excretion of methylnaltrexone bromide in breast milk.
Badania na zwierzętach wykazały przenikanie metylonaltreksonu bromku do mleka.
EnglishAnimal studies have shown excretion of ustekinumab at low levels in breast milk.
Badania na zwierzętach wykazały niewielkie wydzielanie ustekinumabu do mleka matki.
EnglishAnimal studies do not indicate harmful effects with respect to foetal development.
Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe oddziaływania na rozwój płodu.
EnglishTel / Tél: +31-76 533 00 20 Република България Novartis Animal Health d. o. o.
Tel / Tél: +31- 76 533 00 20 Република България Novartis Animal Health d. o. o.
EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
EnglishOur objective is the replacement, reduction and refinement of animal testing.
Naszym celem jest zastąpienie, ograniczenie i udoskonalenie badań na zwierzętach.
EnglishThe veterinary medicinal product remains effective if the animal becomes wet.
Produkt leczniczy weterynaryjny pozostaje aktywny nawet po zamoczeniu zwierzęcia.
EnglishFor animal treatment only Veterinary medicinal product subject to prescription
Stosować wyłącznie u zwierząt Produkt leczniczy weterynaryjny dostępny na receptę.
EnglishAnimal studies have revealed minimal developmental toxicity (see section 5.3).
Badania na zwierzętach wykazały minimalny wpływ na rozwój płodu (patrz punkt 5. 3).
EnglishLactation In animal studies it has been shown that tenofovir is excreted into milk.
Laktacja W badaniach na zwierzętach wykazano, że tenofowir przenika do mleka.
EnglishHowever, there was currently no animal model available to investigate SUDs.
W chwili obecnej nie istnieje jednak model zwierzęcy pozwalający na zbadanie SUD.
EnglishAnimal reproductive toxicity studies have not been performed with this product.
Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących toksycznego wpływu na reprodukcję.
EnglishWe should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
Pamiętajmy o chorobie BSE i skutkach dodawania do pasz mączki mięsno-kostnej.
EnglishBut to come back, where I am at the animal species, there is things to see.
Ale wracając, gdzie jestem - do gatunków zwierząt, tam jest coś do zobaczenia.
EnglishSo we could show the firing rate of that neuron as a function of the animal's location.
Możemy przedstawić częstotliwość wystrzałów jako funkcję lokalizacji zwierzęcia.
EnglishTeratogenic effects have not been observed in animal experimental research.
Podczas eksperymentów na zwierzętach nie zaobserwowano działań teratogennych.
EnglishIn animal studies, excretion of IgG class anti-OP-1 antibodies into milk was shown.
W badaniach na zwierzętach wykazano przenikanie przeciwciał IgG anty- OP- 1 do mleka.
EnglishI would also like to thank the Commissioner for what she said about animal cloning.
Dziękuję także pani komisarz za jej wypowiedź na temat klonowania zwierząt.

"animal sacrifice" - polskie tłumaczenie

volume_up
animal sacrifice
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"animal shelter" - polskie tłumaczenie

volume_up
animal shelter
Polish
Więcej chevron_right

"animal skeletons" - polskie tłumaczenie

volume_up
animal skeletons
Polish
Więcej chevron_right

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "animal's"

animal rzeczownik
animal przymiotnik
animal technician rzeczownik
animal hair rzeczownik
Polish
animal lover rzeczownik
animal welfare rzeczownik
animal cell rzeczownik
animal fat rzeczownik
animal model rzeczownik
animal migration rzeczownik
animal feed manufacturer rzeczownik
animal trap rzeczownik
Polish
to a path for s czasownik
Polish
to give s czasownik
Polish
to not feel like doing s czasownik