"animal husbandry" po polsku

EN

"animal husbandry" - polskie tłumaczenie

EN

animal husbandry {rzeczownik}

volume_up
animal husbandry
Animal husbandry plays a key role in the European economy.
Hodowla zwierząt odgrywa ważną rolę w europejskiej gospodarce rolnej.
For years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
UE od lat próbuje uzyskać zestandaryzowane dyrektywy dotyczące kwestii związanych z hodowlą zwierząt.
Good animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Dobra hodowla zwierząt to coś, co irlandzkie rodziny rolników praktykują z zasady - kieruję do nich w związku z tym słowa uznania.

Przykłady użycia - "animal husbandry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
Dlatego środki przeciwdrobnoustrojowe w hodowli zwierząt należy stosować ostrożnie.
EnglishLast but not least, we need to get to grips with the use of antibiotics in animal husbandry.
I na koniec: musimy rozwiązać problem stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.
EnglishThis involves the responsible use of antibiotics in human medicine and in animal husbandry.
Wymaga to odpowiedzialnego stosowania antybiotyków w leczeniu ludzi i w hodowli zwierząt.
EnglishAnimal husbandry plays a key role in the European economy.
Hodowla zwierząt odgrywa ważną rolę w europejskiej gospodarce rolnej.
EnglishFor years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
UE od lat próbuje uzyskać zestandaryzowane dyrektywy dotyczące kwestii związanych z hodowlą zwierząt.
EnglishIt is of great importance not only for animal husbandry in future, but also primarily for human health.
Ma wielkie znaczenie nie tylko dla hodowli zwierząt w przyszłości, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi.
EnglishThe Swedish Presidency aims to maintain the debate on animal welfare and good animal husbandry.
Celem prezydencji szwedzkiej jest podtrzymanie debaty w sprawie dobrostanu zwierząt i wysokiej jakości produkcji zwierzęcej.
EnglishWe do not have animal husbandry any more - we have meat production.
EnglishIt is not animal husbandry but animal production.
EnglishIt is important to make it clear that 50% of all antibiotics are used in animal husbandry, which is far too much.
Ważne jest, żeby jasno stwierdzić, iż 50 % wszystkich antybiotyków zużywanych jest w hodowli i że jest to o wiele za dużo.
EnglishIt is therefore important to monitor in detail the use of antibiotics in animal husbandry and the keeping of pets.
Trzeba zatem nadzorować dokładnie stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt i w leczeniu zwierząt domowych.
EnglishGood animal husbandry is something that Irish farm families have as a rule practised and I commend them for this.
Dobra hodowla zwierząt to coś, co irlandzkie rodziny rolników praktykują z zasady - kieruję do nich w związku z tym słowa uznania.
EnglishThis is a strategic issue for the agriculture sector and, in particular, for the future of the European animal husbandry system.
Jest to kwestia strategiczna dla sektora rolnictwa, a szczególnie dla przyszłości europejskiego systemu hodowli zwierząt.
EnglishAnd I'm given a horse and we go get the lambs and we take them to a pen that we built, and we go about the business of animal husbandry.
Natępnego dnia wychodzę. ~~~ Dostaję konia i jedziemy po jagnięta. ~~~ Zapędzamy je do zagrody i zabieramy się do rzeczy.
EnglishThe calculation of the upper limits for animal husbandry must also be reasonable and comprehensible in relation to poultry.
Zasady obliczania dopuszczalnych wartości granicznych w hodowli zwierząt muszą być również racjonalne i zrozumiałe w odniesieniu do hodowli drobiu.
EnglishIn my opinion, we need to establish good practices for animal husbandry which minimise the risk of antimicrobial resistance (AMR).
Moim zdaniem musimy opracować dobre praktyki w zakresie hodowli zwierząt, które zmniejszą ryzyko wystąpienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
EnglishTherefore, it is essential that the new common agricultural policy (CAP) takes this problem into account and encourages good animal husbandry practices.
Dlatego nowa wspólna polityka rolna (WPR) musi uwzględniać ten problem i zachęcać do stosowania dobrych praktyk w zakresie hodowli zwierząt.
EnglishThe ability to use this meal in animal husbandry will reduce costs, which is extremely significant in view of the drop in profitability of meat production.
Możliwość wykorzystania mączki w hodowli zmniejszy koszty produkcji, co jest niezwykle istotne w obliczu spadku opłacalności produkcji mięsa.
EnglishMaking it possible to use meal in animal husbandry will reduce production costs, which is extremely important in view of the drop in profitability of meat production.
Możliwość wykorzystania mączki w hodowli zmniejszy koszty produkcji, co jest niezwykle istotne w obliczu spadku opłacalności produkcji mięsa.
EnglishFor example, 74% of all antibiotics used in the US are applied in animal husbandry, for preventing diseases or boosting the growth of healthy animals.
Na przykład, 74 % wszystkich antybiotyków zużywanych w USA stosowanych jest w hodowli zwierząt w celu zapobieżenia chorobom lub przyspieszenia wzrostu zdrowych zwierząt.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "animal husbandry"

husbandry rzeczownik
animal rzeczownik
animal przymiotnik
animal technician rzeczownik
animal hair rzeczownik
Polish
animal lover rzeczownik
animal welfare rzeczownik
animal cell rzeczownik
animal fat rzeczownik
animal model rzeczownik
animal migration rzeczownik
animal feed manufacturer rzeczownik
animal trap rzeczownik
Polish