EN

angry with

volume_up

Przykłady użycia - "angry with" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBe not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
EnglishBut he was angry, and would not go in: and his father came out, and entreated him.
I rozgniewał się, a nie chciał wnijść; ale ojciec jego wyszedłszy prosił go.
EnglishLet me explain to him why people in the UK are so angry about this.
Pozwolę sobie wytłumaczyć, czemu traktat tak złości obywateli Wielkiej Brytanii.
EnglishNow, there are a lot of Africans who are very angry, angry at the condition of Africa.
Jest bardzo wielu Afrykanów niezadowolonych z warunków życia panujących na kontynencie.
Englishangry behaviour, mood being affected, seeing or hearing things that are not really there
agresywne zachowanie, zmiany nastroju, widzenie lub słyszenie zjawisk nie istniejących
EnglishI am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Jestem zły, że mój kraj osiągnął taki stan. Jestem naprawdę bardzo zły.
EnglishIt's a fence from a 1930s shaper, which is a very angry woodworking machine.
Z płotu z lat 1930 spod hebla, to jest taka bardzo zezłoszczona maszyna do obróbki drewna.
EnglishBe ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Gniewajcie się, a nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.
EnglishRobert Plant was angry at Jimmy Page for hiding his show scarves yet again.
Robert Plant był wkurzony na Jamiego Pagea za schowanie jego szala.
EnglishAn angry man stirreth up strife, And a wrathful man aboundeth in transgression.
Człowiek gniewliwy wszczyna zwadę, a pierzchliwy wiele grzeszy.
EnglishSo in looking at that, I also realized that I was really angry.
Nie martwiłam się tylko plastikiem na środku Pacyfiku, o którym wiedziałam.
EnglishO God thou hast cast us off, thou hast broken us down; Thou hast been angry; oh restore us again.
Przedniejszemu śpiewakowi na Sussanedut złota pieśń Dawidowa do nauczania;
Englishangry behaviour, suicidal thoughts, strange thoughts, paranoia, unable to think clearly, seeing or
agresywne zachowanie, myśli samobójcze, dziwne myśli, paranoja, niezdolność do jasnego
EnglishThey will be angry should any of these measures facilitate yet more EU mass immigration.
Będą wzburzeni, jeżeli te środki wpłyną jeszcze bardziej na zwiększenie masowej imigracji do UE.
EnglishSo I felt confused, a little bit frustrated and angry, like maybe I'd misunderstood something here.
Poczułam się zagubiona, nieco sfrustrowana i zła, jakbym czegoś tutaj nie zrozumiała.
EnglishAnd I was very angry when I heard their cry and these words.
Przetoż rozgniewałem się bardzo, gdym usłyszał wołanie ich, i słowa takowe.
EnglishAnd as the saying goes, when angry, you will make the best speech you will ever regret.
Jest takie powiedzenie: w gniewie wygłosisz najlepszą mowę spośród tych, których będziesz żałować.
EnglishThey do not know why they have to do this and are angry with the Union, with its bureaucratic rules.
Nie wiedzą, dlaczego muszą to robić i są źli na Unię i na te biurokratyczne przepisy.
EnglishI am getting angry and I am sorry for that, but this debate is slowly getting on my nerves.
Denerwuje mnie to i przykro mi z tego powodu, ale ta debata zaczyna powoli działać mi na nerwy.
EnglishWhen they're angry, they look ugly, every being, but when they're happy they look beautiful.
Kiedy są wściekłe, wyglądają brzydko, każda istota, ale kiedy są szczęśliwe wyglądają pięknie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "angry with"

with przyimek
with
angry przymiotnik
to come up with czasownik
to do away with czasownik